Läs mer: utställning “Bortom förklaringen”

Konstnärer: Agnes Monus, Petra Lindholm, Christine Ödlund.

I en tid som flödar av information och ytlig analys, där allt ska vara förklarat och lättbegripligt visar vi verk av tre konstnärer som dröjer sig kvar vid ett ämne eller en frågeställning och gör den till sin egen. Det är konst som lämnar kvar känslan av en vibration hängande i luften. Det kan handla om till synes praktiska och handfasta ämnen, men i konstnärens händer blir det till poesi.

En utställning med tre inlånade verk från Moderna Museet och ett från privat ägo.

Comments are closed.