Läs mer: utställning “Stipendiatutställning 2018”

Ur Aguéliutskottets motivering:
Stipendiet utdelas till John Sundkvist framför allt som målare och konstteoretiker
i Ivan Aguélis anda men också som engagerad i det Aguéliprojekt
som konstnären och författaren Claire Roudenko-Bertin driver bland sina
studenter vid den konsthögskola i Paris där hon undervisar (Ecole Nationale
Supérieure d´Arts de Paris). Projektet manifesterades i en vernissage den
21 november (där också Viveca Wessel närvarade). Claires projekt uppfyller
i hög grad Konstföreningens avsikt att sprida kunskap om Ivan Aguéli, dessutom
i det som länge var hans andra hemland.

LMDP är en öppen experimentell konstnärlig forskningsenhet vid Ecole Nationale Supérieure d’Arts de Paris-Cergy som just nu har ett samarbetsavtal med Konstbiblioteket i Stockholm, «Le regard français et oriental d’Aguéli» 2017–2020 LMDP är Olivia Funes Lastra, Viveca Wessel, Thibault Grougi, Ludivine Thomas, Maria Lundberg, Clémentine Leclercq, Félix Dirand, Basma Haitof, Park Chae Dalle, Park Chae Biole, Seongju Hong, Mélanie Gonzalez, Gaspard Daghero, Richard G Carlsson, Myriam Faraghi, Pierre Moulin, Lola Watty, Dosung Kim, Rachel Lang, Martjin Van Elfeten, Morgane Baffier, Benny Andersson, Maxime Bichon, Feriel Boushaki, Virginia Gamna

Comments are closed.