Läs mer: Utställning, Max Book

MAX BOOK ”Lokal brand”
22 sep – 27 okt 2018
Aguélimuseet, Sala

Max Book var stjärnskottet i det postmoderna 80-talet. Han blev postmodernisten par excellence. Hans målningar analyserades som ”approprieringar” eller språkliga collage med ett ”glapp” till betydelsen. De skapade förvirring eftersom man inte kunde relatera dem till någon berättelse annat än vagt romantiska katastrofer. Ännu 2016 i utställningen Mata Hare på Waldemarsudde kunde det heta i katalogen: ”Bilden är full av betydelsebärande element. Det är bara svårt att foga dem samman till en gripbar helhet”. (Kristoffer Arvidsson)

När hans målningar idag visas i samband med minnet av den västmanländska brandkatastrofen 2014 eller med tanke på den gångna sommarens landsomfattande eldsvådor fungerar de som profetior. Idag är Max Books målningar mentala framkallningar, nedladdade blixtexponeringar av klärvoajanser fixerade på tjära med eldkastare och vattenslang. Ett språk har hittat sin berättelse och en berättelse sitt språk.

Det är märkligt hur några års distans och rätt sammanhang överbryggar ”glappet”, återupprättar sambandet till yttervärlden och ger svar på tal till den postmoderna analysen för tre decennier sedan – språket behöver ett sammanhang för att begripas.

För drygt 20 år sedan hade Max Book en utställning i Västmanland. Strax därefter blev han utnämnd till professor och ledamot av Konstakademien. Aguélimuseet har glädjen att åter presentera ett av landets betydande konstnärskap i utställningen ”Lokal brand” med vernissage 22 september kl. 13.00 i närvaro av konstnären.

Gregor Wróblewski, curator

Utställningen genomförs med stöd från Sala Sparbank.

Comments are closed.