Höstlovsaktiviteter

1–5 november
kl. 10–11:30 och kl. 12–13:45


”Skapa med bokstäver och språk” 
Konstpedagog Mireia Rocher leder workshops där vi skapar ett gemensamt konstverk med olika material.   
För barn 6 – 12 år, gärna i vuxens sällskap. Max 10 deltagare åt gången.

Fri entré