Årsmöte Sala Konstförening

21 maj kl. 11

Blå salen

Årsmöte i Sala konstförening

Lördag 21 maj kl 11:00.
Plats: Blå Salen, Sala stadsbibliotek
Föreningen bjuder på förtäring efter årsmötet.


Föranmäl ditt deltagande till: aguelimuseet@sala.se eller tel 0224- 138 20