Aguélistipendiat 2021

Sonja Larsson

Sonja Larssons måleri av svindlande, oändligt varierade geometriska mönster är på en gång meditativt och fantastiskt. Det är som att betrakta de förunderliga strukturer som skymtar i rymdens oändlighet, naturens mikrokosmos eller digitala
nätverk. Deras objektiva klarhet ligger nära mystiken, liksom hos minimalister som Agnes Martin och Barbro Östlihn.

Aguélistipendiet utdelas varje år till en konstnär som arbetar i ”Aguélis anda”. Här korresponderar Sonja Larssons konst med en geometrisk ornamentik som i den islamiska konsten är ett uttryck för den sufiska mystik som var Aguélis passion.

Vi gläder oss åt att med valet av Sonja Larsson kunna hedra Aguélis minne och riktar samtidigt ett tack till Anders Wall för hans engagemang och välvilliga bidrag.

Sonja Larsson är född 1955, utbildad på Kungl. Konsthögskolan 1980 – 85 och ledamot i Kungl. Konstakademien.
https://www.sonjalarsson.se/

Stipendiet delas ut i anslutning till Aguélidagen, som i år firas den 22 maj.
Stipendiatutställningen ämnas genomföras 2022.