Nästa utställning

Johan Thurfjell och Linda Lasson

11 september – 30 oktober

Vernissage 11 september kl. 13–15, fri entré

Linda Lasson – broderi 

Johan Thurfjell – skulptur och animation

Aguélimuseet har den stora glädjen att presentera en utställning där de två konstnärerna Johan Thurfjell och Linda Lasson möts i en bildspråklig dialog. Utställningen består till stor del av nya verk och spänner från skulptur och animation till broderi. 

Att ta del av dessa två konstnärers arbete är som att röra sig genom ett landskap där träden är bärare av berättelser. Trädstammarna utgör i vissa verk ett scenrum eller skådeplatsen för en kamp och i andra verk blir de en vägledare för vatten, ljus och tankar. Form och färg formulerar det vi inte har ord för.  

I Johan Thurfjells skulpturer låter han ljuset spela med detaljer utplockade ur naturen, där skugga och ljus skapar skådespel som rör sig på den fina gränsen mellan lustspel och sorgespel. I vattendroppar bryts ljuset och skapar en kaskad av reflexer, som ett minne från en promenad med sonen. I verket Familjeträdet blir vattnet till en projektionsyta och i Lövteatern blir rörelsen från darrande havrevippor till ett skuggspel. De enkla materialen får föra narrativet framåt enligt sina egna lagar och det är bara för oss att följa med i det till synes utifrån kommande skeendet. 

Liksom Johan Thurfjell återkommer även Linda Lasson ständigt till skogen. Trädens stammar bildar vad som vid första anblicken kan uppfattas som en vacker fond, men i själva verket är det påtagliga ämne som varje verk kretsar kring – exploateringen av marker och av en kultur som vårdats i generationer. I detta ingår kalhuggningen av skogen för att bland annat skapa förutsättningar för gruvnäringen, vilket i sin tur tränger undan rennäringen. Känslan av att inte synas och inte höras kan skapa en upplevelse av språklöshet. 

Båda konstnärskapen rymmer en vilja att förstå vad det är vi ärvt, men även ett accepterande av att det som trängtar efter att uttryckas faktiskt inte går att formulera i ord. Det är ett pågående sökande genom lager av historia och semantik, ett letande där de tar naturen till hjälp. 

Om konstnärerna:  

Linda Lasson har haft separatutställningar på konsthallar och gallerier i Sverige och USA och har deltagit i grupputställningar runt om i Europa. Hon finns representerad på bl a Västerås konstmuseum, Region Stockholm och Region Västernorrland, och arbetar för närvarande på en konstnärlig gestaltning på uppdrag av Uppsala kommun.

Hemsida

Johan Thurfjell finns representerad på bl a Moderna Museet, Magasin 3 och Uppsala konstmuseum och har haft separatutställningar på Galerie Nordenhake, Kalmar konstmuseum, Uppsala konstmuseum, Magasin 3, Eskilstuna konstmuseum bland många andra gallerier och konstinstitutioner och har deltagit i otaliga grupputställningar i Sverige och runt om i världen.

Hemsida

Utställningen genomförs med medel från Kulturrådet och med stöd från Sala kommun.