Pågående utställning

Cecilia Edefalk

Vår

12 juni – 4 september

Aguélimuseet i Sala har den stora glädjen att efter ett års väntan äntligen få presentera en utställning med verk av konstnären Cecilia Edefalk.  Hon är en av Sveriges mest betydelsefulla nu levande konstnärer och internationellt etablerad sedan 1990-talets början. Denna utställning är konstnärens första på Aguélimuseet.

I Aguélimuseets Vänners årsskrift från 2013 finns en text, ”Aguéli och ljuset”, skriven av Cecilia Edefalk efter ett samtal med den avlidne konstnären. De samtalar om ljus, färg och motiv. Den texten samt verket ”Blått samtal med Ivan” är utgångspunkterna för denna utställnings tillkomst.

Cecilia Edefalk är främst målare men i utställningen ”Vår” visas även skulpturer i brons, klassiska avgjutningar av älskade stammar av björklikväl som arkaiska huvuden, fåglar och blommor. Skulpturerna ackompanjeras av lätta, nästan helt transparenta akvarellmålningar i blått och rosa.
Här anas maskrosblommans form och stjälk men har nu i en serie helt nya akvareller ytterligare skalats ner till ett minimum, där endast den runda formen framträder. Skulpturernas tyngd bildar  kontrast till akvarellerna transparens som klingar samstämt med en båtformad skulpturs uppbrutna konstruktion. Alla verk talar till varandra i rummet.
Cecilia Edefalks verk präglas av sinnlighet, andlighet och en lyhördhet för såväl inre som yttre landskap. Konstnärens mediala förmåga möjliggör samtal i flera dimensioner, något som är en gåva och som varit till hjälp i det konstnärliga arbetet med utställningen. Titeln ”Vår” kan exemplifiera konstnärens starka känsla för natur och dess betydelse för allt levande. Men titeln kan också anspela på en tillhörighet. Det är Vår – den är vår.
Som en möjlig förstärkning av utställningens titel vilar dessutom över hela utställningen ett ljuvligt fågelkvitter, som en påminnelse om pånyttfödelse och var vi står, just nu.

Aguélimuseet välkomnar press och media att ta kontakt för ett besök och intervju med konstnären.
Cecilia Edefalk finns på plats torsdag och fredag, 10 och 11 juni mellan kl 11-16.
Tel: 0224 – 138 20 eller aguelimuseet@sala.se

Utställningen öppnar lördag 12 juni kl 13.00 med vernissage för en liten sittande publik. Konstnären närvarar.

Om konstnären:
Cecilia Edefalk, född 1954 i Norrköping, bosatt och verksam i Stockholm och utbildad på Kungliga Konsthögskolan 1981 – 86. Edefalk har deltagit i ett antal både grupp-och separatutställningar i Sverige och internationellt. Bland de senare större utställningarna kan nämnas Prins Eugens Waldemarsudde 2016 och Norrköpings konstmuseum 2020. Cecilia Edefalk är även verksam som lärare i måleri på Kungliga Konsthögskolan.