Utställning: Sahar Burhan

Sahar Burhan
Nod
27 november – 11 december 2021

I samarbete med det regionala projektet ASK presenterar Aguélimuseet konstnären Sahar Burhan. Under året har Burhan bekantat sig med Sala och Norberg och genomfört workshops i båda kommunerna. Nu sammanför hon intryck och tankar till en utställning i Travershallen.

Vernissage kl.13.00 den 27 november. Konstnären närvarar.

Sahar har starkt engagemang för integration och likavärde och hennes konstnärliga process är öppen och inkluderande. I mötet med Västmanland vägleddes Sahar Burhan av två lokala konstnärer, Mimmi Tollerup och Karin Edvall, och mötet med människor och platser väckte tankar om språk, andning, rörelse och kultur. Ivan Aguéli’s koppling till platsen förde också tankarna till de dansande dervisherna som ingår i sufiska ordnar.

Konstnären berättar:

Jag brukade höra ljudet av religiösa danser som kom från grannhusen i gamla stan i Damaskus. Trummornas dunkande och dansarnas andning ljöd högt. De andades kraftigt, och ljuden som kom ur deras halsar blev till ett ackompanjemang till trummornas rytm. Jag var ung och fick inte titta, utan bara lyssna. Varje fredag var det en ny dans och varje gång blev det nya fantasier för den tio år gamla flicka som jag var.

När jag frågade min mamma om detta ljud svarade hon, medan hon bakade brödet som hon brukade sälja för att säkra vår försörjning: – det heter Sufi virvlar. Hon höll ett varmt tunt bröd i mitten och visade mig hur en dervish virvlar…  och doften av bröd spred sig överallt.

Med mandalan och dervishernas snurrande rörelse som grundpelare har Sahar Burhan byggt upp en installation där spåren från hennes uppväxt i Damaskus vävs ihop med upplevelserna i Sala och Norberg.

Om konstnären:

Sahar Burhan är född 1967 i Damaskus, och bor sedan 2007 i Norrköping. Hon har kandidatexamen i fri konst, på fakulteten för konst, Damaskus Universitet och en Masterexamen i konstnärlig gestaltning på Linköpings Universitet. Utöver utställningar på bland annat Norrköpings konstmuseum, Rian Design Museum och Saab Art Gallery har hon haft förtroendeuppdrag inom Konstnärsnämnden och Konstnärernas Riksorganisation. Hon finns representerad på Statens Konstråd och Norrköpings konstmuseum.

Om ASK:

Arbetsfält för samtida konst är ett treårigt utvecklingsprojekt som syftar till att stärka infrastruktur och kompetens för bild och form i Västmanland. ASK drivs av Region Västmanland i samarbete med Konstfrämjandet och Västmanlands tio kommuner.