Perpetual

Perpetual

21 januari – 26 februari 2022

Ange Leccia

Sigurður Guðjónsson

Naturens gång med årstidernas cykler och cellernas regeneration förser oss med en trygg rytm som vi kan följa, det är det evigt pågående som inte låter sig rubbas. Människan har alltid varit förtjust i tanken på att skapa en evighetsmaskin – perpetuum mobile – att försöka övervinna det ändliga, men tiden är något vi inte rår på och Ivan Aguéli talade om tiden som en flytande plats, och om platsen som frusen tid. I hans måleri är det som om tiden upphör och landskapet står för något mer än dess fysiska existens. Som konstnär förmedlar han närvaron av något som är större än människan och han beskriver landskapet som själens spegel. Den upplevelse av obeveklighet som frammanades i romantikens landskapsmåleri kan fortfarande infinna sig i den konst som idag tar sig an landskapet som ämne, men uppfattningen om människans existens och vår roll i naturen har förändrats.

Vår kärlek till vetenskapen har också lett oss till att utveckla verktyg för att lära oss mer om det som omger oss. För att tränga in så långt som möjligt och studera något i närbild använder sig Sigurður Guðjónsson i verket Enigma av ett elektronmikroskop för att titta på kolfiber. Med hjälp av denna utrustning filmas det som ligger bortom ögats uppfattningsförmåga och konstnären har skapat en rörelse i det vi ser. Kolfiber blir till ett landskap där knappt förnimbara vibrationer och rytmer skapar ett narrativ utan början eller slut.

Ange Leccia leker med perspektivet och det är som att gravitationens lagar upplöses i videoverket La Mer. Vågornas bränningar skapar former som förändras i en hypnotisk rytm. Det blir nästan som linjer i en graf, men här är det ingenting som mäts, det är bara en oupphörlig puls. Fabien Danesi har beskrivit havet i Leccias verk som en “organisk seismograf, som fångar de små variationerna i naturen”.

Både Guðjónsson och Leccia tar ett steg bortom det representerande och låter naturen vara en form av abstraktion. Horisontlinjen är upplöst och vi befinner oss mitt i någonting på en gång både bekant och främmande. Genom att ändra perspektivet bjuder de in till sina egna föreställningsvärldar, men öppnar också upp för en ny utblick mot omvärlden.

I den här utställningen pågår de biologiska processerna utanför vår kontroll. Medan vi är upptagna av den praktiska och teoretiska problematik vi själva skapat fortsätter världens skeende.

Sigurður Guðjónsson är en isländsk konstnär som bor och arbetar i Reykjavík. Med ljud och rörliga bilder gör han installationer där rytmen och tonaliteten skapar en helhet.

Guðjónsson vann the Icelandic Art Prize 2018 och är utsedd att representera Island i årets Venedigbiennal. Hans konst har visats i en mängd utställningar runtom i världen, bland annat på the National Gallery of Iceland, Reykjavik Art Museum, Scandinavia House i New York, Liverpool Biennial i England, Bergen Kunsthall och Tromsø Center for Contemporary Art i Norge och Hamburger Bahnhof i Berlin.

Den franske konstnären Ange Leccia är främst känd för sin fotografi- och videokonst. I hans konst blir enkla former och ting till utdragna ögonblick av kontemplation. Hans videoverk Maria Callas visades på Dokumenta 14 och utöver det har hans konst visats på bland annat Venedigbiennalen, the Museum of Modern Art i Paris, Centre Georges Pompidou, the Guggenheim Museum i New York, Skulptur Projekte i Münster, the National Gallery i Reykjavik och Palais de Tokyo i Paris.