Stipendiatutställning

Sonja Larsson & Afrang Nordlöf Malekian

23 april – 4 juni

Årets stipendiatutställning omfattar Aguélistipendiaterna för 2021 och 2022:

Sonja Larsson och Afrang Nordlöf Malekian

Stipendiatutställning

23 april – 4 juni

Fri entré

Vernissage 23 april kl.13, 2021 års stipendiat Sonja Larsson närvarar på vernissagen

Aguélistipendiat 2022 | Afrang Nordlöf Malekians motivering

Utskottet för Aguélistipendiet har med glädje utsett Afrang Nordlöf Malekian till stipendiat för 2022 med motiveringen:

Afrang Nordlöf Malekian är liksom Aguéli en resenär och förmedlare mellan Orient och Occident; med samma rörliga intellekt är han i sin konst ständigt beredd att ompröva rådande strukturer och illusioner. Han både korsar och uppluckrar gränser mellan språk, skrift, konstgenrer och kön, som när han jämför föreställningar om maskulinitet mellan en förmodern arabisk och persisk bildvärld och en västerländsk.

Afrang Nordlöf Malekian rör sig fritt mellan det dokumentära och fiktiva och använder fiktionen som en motståndets estetik. Han förenar allvar med en poetisk, uppslagsrik lätthet där verken bildar ett slags essäer i konstform: installationer, film, arkivbilder, text, ljud och grafisk form. Afrang Nordlöf Malekian för in en aspekt av Aguéli i vår egen samtid.

Aguélistipendiat 2021 | Sonja Larssons motivering

Sala Konstförening/Aguélimuseet har utsett konstnären Sonja Larsson till 2021 års Aguélistipendiat med följande motivering:

   Sonja Larssons måleri av svindlande, oändligt varierade geometriska mönster är på en gång meditativt och fantastiskt. Det är som att betrakta de förunderliga strukturer som skymtar i rymdens oändlighet, naturens mikrokosmos eller digitala nätverk. Deras objektiva klarhet ligger nära mystiken, liksom hos minimalister som Agnes Martin och Barbro Östlihn.

  Aguélistipendiet utdelas varje år till en konstnär som arbetar i ”Aguélis anda”. Här korresponderar Sonja Larssons konst med en geometrisk ornamentik som i den islamiska konsten är ett uttryck för den sufiska mystik som var Aguélis passion. 

  Vi gläder oss åt att med valet av Sonja Larsson kunna hedra Aguélis minne och riktar samtidigt ett tack till Anders Wall för hans engagemang och välvilliga bidrag.

Sonja Larsson är född 1955, utbildad på Kungl. Konsthögskolan 1980 – 85 och ledamot i Kungl. Konstakademien.

Aguélistipendiet möjliggörs med stöd från Anders Walls Stiftelse

*: Googoosh, from the play Beem e Omid, directed by Ebadian. Photographed by Asghar Beechareh, 1958-1960, Tehran. Gelatin silver developing-out paper print, hand-colored, 40.5 x 30.5 cm. 0265be00005, 0265be – Asghar Beechareh collection, courtesy of the Arab Image Foundation, Beirut.

**: Pink Lips, Smooth Skin, and a Mustache, av Afrang Nordlöf Malekian och Nour Helou, foto: Afrang Nordlöf Malekian