MAX BOOK ”Lokal brand”

22 sep – 27 okt 2018
Aguélimuseet, Sala

Max Book var stjärnskottet i det postmoderna 80-talet. Han blev postmodernisten par excellence. Hans målningar analyserades som ”approprieringar” eller språkliga collage med ett ”glapp” till betydelsen. De skapade förvirring eftersom man inte kunde relatera dem till någon berättelse annat än vagt romantiska katastrofer. Ännu 2016 i utställningen Mata Hare på Waldemarsudde kunde det heta i katalogen: ”Bilden är full av betydelsebärande element. Det är bara svårt att foga dem samman till en gripbar helhet”. (Kristoffer Arvidsson)

När hans målningar idag visas i samband med minnet av den västmanländska brandkatastrofen 2014 eller med tanke på den gångna sommarens landsomfattande eldsvådor fungerar de som profetior. Idag är Max Books målningar mentala framkallningar, nedladdade blixtexponeringar av klärvoajanser fixerade på tjära med eldkastare och vattenslang. Ett språk har hittat sin berättelse och en berättelse sitt språk.

Det är märkligt hur några års distans och rätt sammanhang överbryggar ”glappet”, återupprättar sambandet till yttervärlden och ger svar på tal till den postmoderna analysen för tre decennier sedan – språket behöver ett sammanhang för att begripas.

För drygt 20 år sedan hade Max Book en utställning i Västmanland. Strax därefter blev han utnämnd till professor och ledamot av Konstakademien. Aguélimuseet har glädjen att åter presentera ett av landets betydande konstnärskap i utställningen ”Lokal brand” med vernissage 22 september kl. 13.00 i närvaro av konstnären.

Gregor Wróblewski, curator

Utställningen genomförs med stöd från Sala Sparbank.

 

Arkivet är öppet

Det digitala arkivet som Aguélimuseet utformade under minnesåret med stöd av Kjell och Märta Beijers stiftelse är öppet. Webadressen är: arkiv.aguelimuseet.se

 

Boken om Aguélimuseet

<

 

Boken om Aguélimuseet
Pris 100kr
Finns att köpa på Aguélimuseet

 

Anders Knutsson, utställningskatalog

I och med Anders Knutssons utställning på Aguélimuseet lät vi även trycka upp en utställningskatalog, med texter av Bo Nilsson, Anders Knutsson och Johanna Byström Sims.
Öppna Anders Knutsson, utställningskatalog (pdf, 5mb)

 

Artikel om Ivan

“I Aguélis måleri ser vi få detaljer – istället hus och vyer där alla särdrag bränts bort av solen. Ljus på ljus… Inför duken ska målaren eftersträva ”självutplåning”, den rena konsten ”är förening av motsatser”.” Simon Sorgenfrei, lektor i religionsvetenskap, har skrivit en artikel om Ivan Aguéli till Kyrkans Tidning.

Artikel i pdf

 

App och video om Aguéli

I samband med utställningen Klee/Aguéli på Moderna Museet har även en app utvecklats till smartphones. I appen får vi ta del av fördjupande texter om konstnärerna och det sammanhang vari de verkade.

Android: goo.gl/yljjIY

iPhone: goo.gl/ujah79

Moderna Museet har även producerat en videon om de båda konstnärerna: goo.gl/sUrCP0 Mycket sevärt och läsvärt tycker vi på Aguélimuseet!

Comments are closed.