Bokrelease och seminarium

Plats: Stora galleriet, Konstnärshuset, Smålandsgatan 7, Stockholm

Tid: 4 december kl 14.00-16.00 

Välkommen till release av antologin ”Det lysande tomrummet – om konst, mystik och medvetande i Ivan Aguélis spår”!

Konstnären och mångsysslaren Ivan Aguéli (1869-1917) var målare, konstkritiker, anarkist, feminist, muslim, översättare och redaktör. Men nog mest av allt – mystiker. I Det lysande tomrummet (Bokförlaget Lejd) inspireras författare, konstnärer och forskare av Aguélis säregna konstnärskap. Skribenterna fångar upp några av hans tankar och idéer och reflekterar vidare över dem utifrån sina ämneskunskaper och skilda perspektiv. Texterna visar på konst och mystik som vägar att närma sig det som är själva grunden i våra liv, och ändå så märkligt svårgripbart: medvetandet.

Medverkande:

Frederic Brusi är doktor i religionshistoria, forskar kring sufism i Nildalen och Egypten och har bl. a skrivit om islamiska reformer under Aguélis vistelse i Egypten.

Per Snaprud är vetenskapsjournalist och fd hjärnforskare, verksam på tidskriften Forskning & framsteg och författare till Medvetandets återkomst (Natur & kultur)

Erika Dahlén är konstnär, Aguélipristagare och antologiredaktör

Arr. Mäster Eckhartsällskapet, Aguélimuseet och Bokförlaget Lejd i samarbete med SKF/Konstnärshuset

Bild: Ivan Aguéli, ”Egyptiskt landskap med palmer”, ca 1914

Plats: Stora galleriet, Konstnärshuset, Smålandsgatan 7, Stockholm

Tid: 4 december kl 14.00-16.00