Hulda Stefánsdóttir

Residenskonstnär
27 april – 7 maj och 21 sept – 2 okt

Aguélimuseet, IASPIS, Resurscentrum för konst – Västmanland, Region Västmanland

Den 27 april kommer den isländska konstnären Hulda Stefánsdóttir till Sala för att påbörja en fyra veckor lång arbetsperiod (residens vistelse) på Aguélimuseet för att djupdyka i tematiken kring Ivan Aguéli och hans gärning.

Stefánsdóttir beskriver att hennes konstnärskap rör sig runt tiden som ämne. I det omöjliga att återge ett specifikt ögonblick utan att ta med ekon eller spår av dess förflutna. Under sin vistelse kommer hon att skapa nya konstverk i relation till museet och den lokala omgivningen.

Om Resurscentrum för konst

Efter ett flerårigt regionalt utvecklingsarbete i länet finns sedan 2022 ett regionalt resurscentrum för konst i Västmanland. Resurscentrum Konst Västmanland stöttar professionella bild- och formkonstnärer, konstaktörer och kommuner i frågor som rör bild- och form konst. Det handlar till bland annat om att etablera noder med platser för konst, att fortbilda, nätverka, stödja och utveckla samt att etablera bidra till internationalisering. Dessa satsningar ökar även allmänhetens tillgång till bild- och formkonst i regionen.

Resurscentrum Konst Västmanland på Region Västmanland är ett resultat av ett 6-årigt utvecklingsarbete genom konstprojektet Ett Kulturliv För alla Konst (EKFA) samt det pågående projektet Arbetsfält för samtida konst (ASK). Projekten har kartlagt behov och möjligheter för bild och formområde, arbetat för att öka kompetens, intresse och samverkan för samtida konst i samtliga kommuner i regionen.