Katarina Andersson

Aguélistipendiat 2023
29 april – 3 juni

KATARINA ANDERSSON
Måleri
2023-04-29 – 06-03

Aguélimuseet har den stora glädjen att presentera Aguélistipendiaten 2023 Katarina Andersson.

Katarina Anderssons skira måleri andas närhet och avstånd. Formerna som framträder likt skyar på en ljus himmel när blicken koncentreras, framkallar frågor om vad som är nära och vad som är bortom. Konstnären arbetar med äggoljetempera som läggs på varandra i många och tunna skikt. Varje lager måste torka innan nästa kan läggas på. Arbetssättet kräver tid och tålamod och långsamt framträder bilden. Katarina Anderssons måleri är abstrakt, men de välavvägda färgerna, formernas komposition och det inneboende ljuset frammanar ändå stämningar, känslor och upplevelser. Konstnären arbetar inte med slumpen. Här är det perfektion som gäller och endast dukens struktur får spela med i målningens uppbyggnad när bilden manas fram.

Katarina Andersson får Aguélistipendiet med följande motivering:

Det är få konstnärer som med samma envetenhet och uthållighet som Katarina Andersson följt denna inre ”personliga Sol”, som för Aguéli var den enda konstnärligt giltiga stjärnan. Under lång tid har hon i sitt måleri arbetat med ytterligt subtila avvägningar i ton och valör, inom ramen för en reducerad form. Allt tycks balansera på en knivsegg. Här finns en svävande, nästan smärtsamt intensiv hänvisning till ett ogripbart bortom: betraktaren drabbas, men vad det handlar om tycks oåtkomligt för våra ord. Aguéli talade om ”levande orörlighet”…

Precis som hos Aguéli är det också som om ljuset avges av målningen själv. Och det är just i preciseringen av detta ljus som Katarina Andersson vägleds av samma stränga devis som Aguéli formulerade: ”man är aldrig nog exakt, nog enkel och nog djup”, en strävan där kontrasterna mellan ”dämpade och klingande färger” ibland kan likna ”konflikten mellan verksamhet och orörlighet, eller till och med mellan liv och död”.

Aguélistipendiet möjliggörs med ett generöst stöd från Anders Walls Stiftelse och delas ut på Aguélidagen lördagen den 27 maj.

Katarina Andersson (född 1960) är verksam i Göteborg. Hon är utbildad vid Konsthögskolan Valand i Göteborg och Royal College of Art i London.