Marwan Hamdan

26 november – 10 december

Ivan Agueli och Marwan Hamdan

I mötet mellan Ivan Aguéli och Marwan Hamdan rekontextualiseras vår samtid. Bägge konstnärer sätter vår existens i sammanhang. Vilka vi är, var vi kommer ifrån och var vi hör till i samtiden, historien och i förhållande till geografiska platser. Det är intressant att lyfta fram hur de tar sig an sitt arbete och drivkraften bakom resandet och behovet av att sprida dessa berättelser. De skapar berättelser där politik, religion, mytologi, medvetande och känslor behandlas. De har ett holistiskt perspektiv med djupt personliga drivkrafter som med ett omfattande researchmaterial förankrar deras arbete i kontexter som är större än de själva. Konstnärerna griper an de multipla identiteter som skapar oss som människor.


Ivan Aguéli var en sökare, aktiv inom såväl islam, sufism, gnosticism, teosofi och anarki. Hans målningar äger en stor monumentalitet trots sitt intima format.


Marwan Hamdan är en experimentell filmmakare som bor och verkar i Beirut, Libanon. Han arbetar utifrån dokument, såsom bilder och inspelningar och historier om Libanons politiska, sociala och moderna historia, med ett speciellt intresse för religion, mytologi, tro och maktstrukturer. Han arbetar med ett poetiskt och storslaget bildspråk.
Filmen News from Rmeileh, som visas på Aguélimuseet, är en essäistisk reseberättelse, som undersöker exil, utopi och kommunism genom två korsande resor. Den första på land till Rmeileh, en stad i södra Libanon bebodd av kommunister mellan 1985 och 1991 och den andra till havs, till det hus där Leon Trotsky levde i exil i Princes Islands utanför Istanbuls kust i Turkiet. Staden Rmeileh blir till en efterbild av sitt förflutna, en metaforisk ruin som inte längre är nåbar, eller ens möjlig att uppfatta klart.