Sala konstförening och museets historia

Aguélimuseet drivs av Sala konstförening som är en ideell förening som bildades 1941. Museet invigdes 1962 och 2007 flyttade det till sina nuvarande lokaler i kulturkvarteret Täljstenen.

Dr. Carl Friberg

Carl Friberg var förste stadsläkare i Sala och hade bland andra Anna Agelii, Ivans mor, som patient. Det var vid ett besök hos henne han fick se Ivans måleri för första gången. Undangömd i en garderob hade Anna Agelii en nakenstudie utförd av Ivan, ett sådant skamligt motiv kunde hon inte ha framme. Friberg köpte målningen som därav blev den första i hans gedigna konstsamling av svenska moderna konstnärer.

Friberg var en filantrop och konstälskare och det sägs att han ska ha betalat avgiften för sina mindre belevade patienter ur egen ficka. Han grundade Sala konstförening och blev dess förste ordförande.

Aguélimuseet i Sala

Aguélimuseets nuvarande lokaler är inrymda i Salas gamla elverk, uppfört 1903. Museets samlingar bygger till största delen på Carl Fribergs och makarna Palms donationer. 1962-2007 fanns museet på övervåningen i gamla varmbad­huset vid biblio­teket. Ivan Aguélis Plats invigdes 24 maj 2000. Konstnären Acke Oldenburg har i samarbete med keramikern Åsa Orrmell och smeden Janne Sjöblom utformat den moriska springbrunnen som omges av fem grindar. På västra sidan pryds grinden av en hand och symboler ur Kora­nen, som var Ivan Aguélis rättesnöre. De fem fingrarna representerar Gud, Bön och tvagning, Allmosor, Fasta (Ramadan) och Pilgrims-resan. Nästa grind är tillägnad Prins Eugen som räddade stora delar av Ivan Aguélis konst till efter­världen. Sågverksägare Jöns och Alvida Åkermans fond, instiftad av sonen Hjalmar 1977, har finansierat monumentet och hedras med en sågklinga som lyser likt en sol på den östra grinden. En sida är tillägnad donatorn dr. Carl Friberg. Den norra sidan tillägnas Ivan Aguélis mor Anna och har arbetats fram från ett brev hon skrev till sin son. Ett stenkast från Ivan Aguélis Plats ligger Carl Fribergs hem, uppfört vid Smedbroplan 1922. Ivan Aguélis grav några 10-tal meter in på kyrkogården från korsningen Gruvgatan-Aguéligatan. Gravvården är en replik av den sten som Carl Wilhelmson ritade och som 1920 – 1981 fanns vid gravplatsen i ut­kanten av Barce­lona. 1980 flyttades Ivan Aguélis stoft (inte helt utan lokala stridigheter) från Spanien till kyrkogården i Sala. Där adressen numera är Aguéligatan 29, låg Ivan Aguélis återuppbyggda barndomshem vid dåvarande Bergmästare­gatan.  Huset där Ivan föddes brann ned. Carl (1865-1949) och Anna (1866-1949) Fribergs grav söder om Sala Gravkapell på Nya kyrko­gården. Makarna Friberg och Ivan Aguélis föräldrar, Anna och Johan Gabriel Agelii, ligger alla begravda på Nya kyrkogården i Sala.