Styrelse för Sala konstförening och Aguélimuseet 2019-2020


Beatrice Björkskog, ordförande
Niklas Ulfvebrand, vice ordförande

Thomas Arctaedius , sekreterare
Monica Hallsten, skattmästare

Ledamöter
Liss Nordlöf
Louise Tauman
Barbro Stenvall

Suppleanter
Christina Öström
Kajsa Grip