Snävt och djupt

Nördkaféer

Lördag 24 februari kl 14:00
”Med geolog man oftast menar en vars levebröd är stenar”

—Några förhoppningsvis lättsmälta nedstigningar i Salas geologi och glimtar från livet som geolog—
Johan Norrlin, Statsgeolog emeritus 

Fri entré


Lördag 9 mars kl 14:00
Jacob Henrik af Forselles – från Finska viken till Sala
Kan man bli besatt av något så till synes smalt som en gruva. Svar ja! Niklas Ulfvebrand har sedan 20 års tid ägnat en stor del av sitt liv åt att forska och berätta om gruvdriftens fascinerande historia, såväl i Sala som i övriga Bergslagen. I det här föredraget för ni följa med på en resa i Jacob Henrik af Forselles fotspår. Från Strömfors bruk vid Finska viken till Sala, där han mellan 1817 och 1855 var Bergshauptman, alltså gruvans högste chef. Det blir en berättelse med många paralleller till vår egen tid. 
Niklas Ulfvebrand, historiker 

Fri entré


Lördag 6 april kl 14:00
Sala i pestens tid
År 1710 hemsöktes Sveriges av det sista verkligt förödande pestutbrottet. Många delar av landet drabbades hårt, i Stockholm dog till exempel nästan hälften av befolkningen. Under denna tid översvämmades Sala av besökare, bland annat det kungliga hovet som flydde hit för att komma undan farsoten. Om denna dramatiska tid berättar författaren Magnus Västerbro, som skrivit böckerna ”Tyrannens tid” och ”Pestens år” och som 2018 vann Augustpriset för ”Svälten. Hungeråren som formade Sverige”.

Fri entré

Med stöd av Sala kommun

En del av Sala 400 år