Frederic Brusi och Hulda Stefánsdóttir

30 september

Vernissage kl.13
Hulda Stefánsdóttir

Föreläsning kl.14 (50 kr/30kr medlem, fika ingår)
Frederic Brusi
Betraktelsen är hjärtats ljus: Om sufier, modernismer och Ivan Aguélis tid i Egypten

Vernissage Hulda Stefánsdóttir

Hulda Stefánsdóttir:

REFLECTIONS FROM THE FIRST RESIDENCY PERIOD IN SALA EARLY SPRING 2023

Sala Silvergruva is a complex place of paradoxes. One hundred and fifty-five meters into the ground you enter A STAGE – the stage of a 400-year history of silver mining that feels palpably close. Man-made caves, arches, and airshafts reaching the surface providing a slither of light and oxygen down into the dark vaults. Two opposing worlds. The world of darkness and traces of toil below. Above ground the embracive light and structures that bear witness to the political and cultural capital that the precious material has brought about. A transition from one state to its opposite. Darkness. Silver. Light.

Bring to the surface this hidden substance and with it produce previously unseen images that mark the beginning of a new era. The invention of photography. A few decades later the artist and entrepreneur Ivan Augéli begins his search for yet another dimension, the fourth one. A path that leads him towards Sufism, to painting landscapes near and far from his place of origin. All bearing the same characteristic of inner light. Det lysande tomrummet. Love of the luminous void that contains the whole spectrum of colours. The magical extracted each time from a place or a living, as to tell us that all is interconnected.  His oeuvre bridges the gap between the verbal, and the tacit and experiential language of images. Time is consolidated, and Augéli´s works and writings speak poignantly to the here and the now, and beyond. The future through “the keyhole of history.“*

Transgressive and healing at the same time, an exaltation of love and compassion. Entering another dimension through circular movements, reaching a stage of unity and beauty.

The circular shape, domes, and shafts. A tunnel of light that sinks into the deep darkness.

The Sufi dance and the marginal moment when anything can happen. Looking for the signs. The charged moments that bring about change from darkness to light, and back again. The positive and the negative, the film and the print.  That which exists only as an imprint and or traces of what was and has now been removed.

We are on the brink. Without shadow there is no light. Without an original, no replica. No voice, no echo.

In Reykjavík on June 17th 2023.

*“The distant future is visible to the naked eye through the keyhole of history “

                                                                                            [Jenny Holzer]

Aguélimuseet, IASPIS, Resurscentrum för konst – Västmanland, Region Västmanland

Den 27 april kommer den isländska konstnären Hulda Stefánsdóttir till Sala för att påbörja en fyra veckor lång arbetsperiod (residensvistelse), uppdelad i två perioder, på Aguélimuseet för att djupdyka i tematiken kring Ivan Aguéli och hans gärning.

Stefánsdóttir beskriver att hennes konstnärskap rör sig runt tiden som ämne. I det omöjliga att återge ett specifikt ögonblick utan att ta med ekon eller spår av dess förflutna. Under sin vistelse kommer hon att skapa nya konstverk i relation till museet och den lokala omgivningen.

Om Resurscentrum för konst

Efter ett flerårigt regionalt utvecklingsarbete i länet finns sedan 2022 ett regionalt resurscentrum för konst i Västmanland. Resurscentrum Konst Västmanland stöttar professionella bild- och formkonstnärer, konstaktörer och kommuner i frågor som rör bild- och form konst. Det handlar bland annat om att etablera noder med platser för konst, att fortbilda, nätverka, stödja och utveckla samt att bidra till internationalisering. Dessa satsningar ökar även allmänhetens tillgång till bild- och formkonst i regionen.

Resurscentrum Konst Västmanland på Region Västmanland är ett resultat av ett 6-årigt utvecklingsarbete genom konstprojektet Ett Kulturliv För alla Konst (EKFA) samt det pågående projektet Arbetsfält för samtida konst (ASK). Projekten har kartlagt behov och möjligheter för bild och formområde, arbetat för att öka kompetens, intresse och samverkan för samtida konst i samtliga kommuner i regionen.


Föreläsning av Frederic Brusi

Betraktelsen är hjärtats ljus:
Om sufier, modernismer och Ivan Aguélis tid i Egypten

kl. 14


Sufism har en relativt lång modern historia i västvärlden och Sverige. I vår tid kan vi observera att världsartister som Madonna eller Coldplay-sångaren Chris Martin refererar till den persisktalande poeten Rumi (d. 1273) och har därigenom hjälpt hans symboltäta poesi att bli en av världens mest spridda. Ivan Aguéli blev vid 1900-talets början den svenska och europeiska sufismens portalfigur och fortsätter vara en viktig inspirationskälla i  västerländsk mystik. Aguélis tid i Egypten där han finner både islam och sufismen är också under en historiskt omvälvande period där stora reformationer och religiösa omförhandlingar sker i Egypten och den muslimska världen vars konsekvenser kan observeras ända in i samtiden.

Men vad är då sufism, om det stämmer att det idag bara är ett namn utan en lära och vad var det ursprungligen om det var en lära utan namn?

Frederic Brusi är doktor i religionshistoria och disputerade 2022 på en avhandling om egyptisk sufism.

Entré: 50 kr för icke medlemmar, 30 kr för medlemmar. Fika ingår i entrépriset.

Föreläsningen arrangeras i samarbete med Sala kommun och Kulturens bildningsverksamhet