Offentliga visningar

3 juli
4 juli
13 juli
3 augusti

Kostnadsfria offentliga visningar kl.14

Visningarna är ca 30 minuter. Ingen föranmälan krävs.