Styrelse för Sala konstförening och Aguélimuseet 2022-2023


Beatrice Björkskog, ordförande
Pia Nilsson, vice ordförande

Thomas Arctaedius , sekreterare
Monica Hallsten, skattmästare/kassör

Ledamöter
Ann Karlsson Jirbrink
Louise Tauman
Agne Furingsten

Suppleanter
Ashik Zaman
Daniel Hedlund