Välkommen att besöka Aguélimuseets
Digitala arkiv!

Händer i museet

Studenter från Textil på Konstfack reflekterar över Ivan Aguélis konstnärskap. Travershallen 11–25 november 2017
Vernissage 11 november kl.12–14

Opening hours

Wednesday – Saturday 11.00-16.00
Free entrance.

Address: Vasagatan 17, 733 38 Sala


Aguélimuseet är medlem i Sveriges Konstföreningar.
Med stöd från Sala kommun, Kjell och Märta Beijers stiftelse och Sala Sparbank.