Previous Tab
Next Tab

Minnesåret 2017

För mer info, se aktuellt

Händer i museet

UTSTÄLLNING Travershallen
Grafik ur Sala konstförenings samling
20 september - 14 oktober

UTSTÄLLNING Ställverket
Dryckesbröderna
Reseberättelser från våra år på kontinenten
2 - 23 september
Dryckesbröderna.

FÖRELÄSNING Knut Knutsson föreläser den 24 september kl.15.00.
OBS! DET BLIR INGEN VÄRDERING AV KONSTFÖREMÅL.

Opening hours

Wednesday – Saturday 11.00-16.00
Free entrance.

Address: Vasagatan 17, 733 38 Sala


Aguélimuseet är medlem i Sveriges Konstföreningar.
Med stöd från Sala kommun, Kjell och Märta Beijers stiftelse och Sala Sparbank.