Sala konstförening och museets historia

Aguélimuseet drivs av Sala konstförening som är en ideell förening som bildades 1941. Museet invigdes 1962 och 2007 flyttade det till sina nuvarande lokaler i kulturkvarteret Täljstenen.

Dr. Carl Friberg

Carl Friberg var förste stadsläkare i Sala och hade bland andra Anna Agelii, Ivans mor, som patient. Det var vid ett besök hos henne han fick se Ivans måleri för första gången. Undangömd i en garderob hade Anna Agelii en nakenstudie utförd av Ivan, ett sådant skamligt motiv kunde hon inte ha framme. Friberg köpte målningen som därav blev den första i hans gedigna konstsamling av svenska moderna konstnärer.

Friberg var en filantrop och konstälskare och det sägs att han ska ha betalat avgiften för sina mindre belevade patienter ur egen ficka. Han grundade Sala konstförening och blev dess förste ordförande.

Vid sin död testamenterade Dr Friberg sin samling till Svenska staten med förbehållet att den skulle visas i Salas stadshus.

Aguélimuseet i Sala

Aguelimuseet har den största samlingen av målningar av Ivan Aguéli. Detta ger en fantastisk möjlighet att fördjupa sig i hans måleri och då samlingen innefattar målningar från hans hela aktiva tid, så skapas en unik kronologi över hans konstnärskap.

Aguélimuseets nuvarande lokaler är inrymda i Salas gamla elverk, uppfört 1903. Museets samlingar bygger till största delen på Carl Fribergs och makarna Palms donationer, och ägs av Nationalmuseum och Moderna Museet.

1962-2007 fanns museet på övervåningen i gamla varmbad­huset vid biblio­teket.

Aguelimuseet utvecklar och driver även ett digitalt arkiv där målsättningen är att på ett engagerande sätt kunna presentera hela den samling av brev skickade till eller från Ivan Aguéli som finns bevarat.

Ivan Aguélis Plats invigdes 24 maj 2000.