Styrelse för Sala konstförening och Aguélimuseet 2018-2019

Gregor Wróblewski, tf ordförande

Per-Olov Rapp, sekreterare
Monica Hallsten, skattmästare

Ledamöter
Liss Nordlöf
Åsa Stjerna
Torbjörn Jönsson
Mikael Wallin, ledamot

Suppleanter
Louise Tauman
Erik Ljungkvist
Kajsa Grip

Comments are closed.