Styrelse för Sala konstförening och Aguélimuseet 2019-2020


Kajsa Grip, tf ordförande
Åsa Stjerna, vice ordförande

Per-Olov Rapp, sekreterare
Monica Hallsten, skattmästare

Ledamöter
Liss Nordlöf
Torbjörn Jönsson
Louise Tauman
Eva-Linnéa Eriksson
Barbro Stenvall

Suppleanter
Christina Öström
Mikael Wallin