Styrelse för Sala konstförening och Aguélimuseet 2017-2018

Gert Wibe, ordförande
Gregor Wróblewski, vice ordförande

Per-Olov Rapp, sekreterare
Monica Hallsten, skattmästare

Suzane Crepault, ledamot
Karin Karlsson, ledamot
Göran Söderberg, ledamot
Mikael Wallin, ledamot

Johanna Byström Sims, suppleant, intendent

Comments are closed.