Styrelse för Sala konstförening och Aguélimuseet 2016-2017

Gert Wibe, ordförande
Gregor Wróblewski, vice ordförande

Per-Olov Rapp, sekreterare
Monica Hallsten, skattmästare

Karin Karlsson, ledamot
Suzane Crepault, ledamot
Mikael Wallin, ledamot
Charlotte Wall, ledamot

Daniel Hedlund, suppleant
Johanna Byström Sims, suppleant, intendent

Comments are closed.