Styrelse för Sala konstförening och Aguélimuseet 2019-2020

Gregor Wróblewski, ordförande

Per-Olov Rapp, sekreterare
Monica Hallsten, skattmästare

Ledamöter
Liss Nordlöf
Åsa Stjerna
Torbjörn Jönsson
Louise Tauman
Eva-Linnéa Eriksson
Barbro Stenvall

Suppleanter
Christina Öström
Mikael Wallin
Kajsa Grip

Comments are closed.