Styrelse för Sala konstförening och Aguélimuseet 2024-2025

Ordförande, vakant

Tomas Arctaedius, sekreterare
Monica Hallsten, skattmästare

Ledamöter:
Hilda Ekeroth
Agne Furingsten
Pia Nilsson
Theodor Eriksson

Suppleant:
Åsa Stjerna

Revisorer:
Karin Eriksson
Elisabeth Nilsson
Andrea /Wallin) Andersson, revisorssuppleant