Styrelse för Sala konstförening och Aguélimuseet 2021-2022


Beatrice Björkskog, ordförande
Niklas Ulfvebrand, vice ordförande

Thomas Arctaedius , sekreterare
Monica Hallsten, skattmästare/kassör

Ledamöter
Liss Nordlöf
Louise Tauman
Agne Furingsten

Suppleanter
Anna Pettersson
Kajsa Grip