Styrelse för Sala konstförening och Aguélimuseet 2016-2017

Charlotte Wall, ordförande
Gert Wibe, vice ordförande

Karin Karlsson, sekreterare
Monica Hallsten, skattmästare

Göran Söderberg, ledamot
Johanna Byström Sims, ledamot, intendent
ÅC Danell, ledamot, intendent
Mikael Wallin, ledamot
Gregor Wróblewski, ledamot

Suzane Crepault, suppleant

Comments are closed.