Bli medlem i Sala konstförening

Ivan Aguéli (t.h.) på besök i Carl Eldhs (t.v.) ateljé

Vi behöver ditt stöd!

Sala Konstförening-Aguélimuseet är en öppen ideell medlemsförening, huvudman för Aguélimuseet. Sala Konstförening är en av få ideella föreningar som driver ett konstmuseum. Vi är beroende av stöd från medlemmar, sponsorer, Sala kommun, Kulturrådet och ideella krafter för att kunna hålla museet öppet och levande.

Som medlem får du

  • rabatt i vår shop
  • information om utställningsverksamhet
  • delta i årliga medlemslotteriet
  • delta i resor och kurser om anordnas av föreningen

Så här blir du medlem i Sala Konstförening:
Enskild medlem 250 kr
Ungdomsrabatt upp till 25 år 100 kr
makar/sambor 400 kr
Ständigt medlemskap enskild medlem 5000 kr
Ständigt medlemskap äkta makar/sambor 7500 kr
Ständigt medlemskap företag 10 000 kr

Avgiften sätts in på: Swish 123 321 82 45 eller bankgiro 5134-2566
Ange namn och telefonummer/e-mail