Sala Konstförening-Aguélimuseet

  Sala Konstförening-Aguélimuseet är en öppen ideell medlemsförening, huvudman för Aguélimuseet.

  Utskottet i föreningen, kallat Aguélimuseets Vänner, består av Peter Cornell, Erika Dahlén, Gunilla Sköld Feiler, ÅC Danell och Johnny Ekman. (2019) Utskottets huvuduppgift är att årligen utse Aguélistipendiat.

  Sala Konstförening bildades 1941 och dess förste ordförande var Salaprofilen och stadsläkaren dr. Carl Friberg.

  Aguélimuseet invigdes 1961 med lokaler över det gamla badhuset. 2007 flyttade man in i nuvarande lokaler.

  Aguélimuseet härbärgerar landets största enskilda samling av Ivan Aguélis verk – den Fribergska samlingen som även innehåller andra konstnärers verk. Samlingen ägs av Moderna Museet. Genom två testamenten och donationer (Friberska och Palmska) är Aguélimuseet knutet till Nationalmuseum och Moderna Museet.

  Aguélimuseet visar även kontinuerligt samtida konstutställningar.

  Sala Konstförening har ca. 240 medlemmar (2019)

  Museiverksamheten finansieras framför allt av Sala kommun.

Så här blir du medlem i Sala Konstförening:
Enskild medlem 200 kr
Ungdomsrabatt upp till 25 år 100 kr
makar/sambor 350 kr
Ständigt medlemskap enskild medlem 5.000 kr
Ständigt medlemskap äkta makar/sambor 7.500 kr
Ständigt medlemskap företag 10.000 kr

Avgiften sätts in på: bankgiro 5134-2566 om du vill bli medlem i Sala. Varmt välkommen som medlem!