Aguélis Plats invigdes 24 maj 2000. Konstnären Acke Oldenburg har i  samarbete med keramikern Åsa Orrmell och smeden Janne Sjöblom utformat den moriska springbrunnen som omges av fem grindar.

På västra sidan pryds grinden av en hand och symboler ur kora­nen, som var Ivan Aguélis rättesnöre. De fem fingrarna representerar trosbekännelsen, bönen, allmosorna, fastan och pilgrimsvandringen.
Nästa grind är tillägnad Prins Eugen som räddade stora delar av Ivan Aguélis konst till efter­världen. Sågverksägare Jöns och Alvida Åkermans fond, instiftad av sonen Hjalmar 1977, har finansierat monumentet och hedras med en sågklinga som lyser likt en sol på den östra grinden. En sida är tillägnad dr. Carl Friberg som testamenterade sin konstsamling till Nationalmuseum för att visas på Aguélimuseet i Sala. Den norra sidan tillägnas Ivan Aguélis mor Anna och har arbetats fram från ett brev hon skrev till sin son.

Ett stenkast från Ivan Aguélis Plats ligger Carl Fribergs hem, uppfört  vid Smedbroplan 1922.
På Carl Fribergs initiativ bildades Sala Konstförening 1941.
Foto Sven Norling 1942.