Historia

  • Aguélimuseet drivs av Sala konstförening som är en ideell förening och är medlem i Sveriges konstföreningar.
  • Sala Konstförening bildades 1941, och dess förste ordförande var dr. Carl Friberg, välkänd konstälskare och konstsamlare.
  • Aguélimuseet invigdes 1962. 1987 öppnades det nya biblioteket – Aguélimuseet och 2007 flyttade man in i nuvarande lokaler.

Aguélimuseet flyttade 2007 till nuvarande lokaler, inrymda i gamla elverket, uppfört 1903. Museets samlingar bygger till största delen
på Carl Fribergs och makarna Palms donationer. 1962-2007 fanns museet på övervåningen i gamla varmbad­huset vid biblio­teket.

Ivan Aguélis Plats invigdes 24 maj 2000. Konstnären Acke Oldenburg har i samarbete med keramikern Åsa Orrmell
och smeden Janne Sjöblom utformat den moriska springbrunnen som omges av fem grindar.
På västra sidan pryds grinden av en hand och symboler ur kora­nen, som var Ivan Aguélis rättesnöre.
De fem fingrarna representerar Gud, Bön och tvagning, Allmosor, Fasta (Ramadan) och Pilgrims-resan.
Nästa grind är tillägnad Prins Eugen som räddade stora delar av Ivan Aguélis konst till efter­världen.
Sågverksägare Jöns och Alvida Åkermans fond, instiftad av sonen Hjalmar 1977, har finansierat monumentet
och hedras med en sågklinga som lyser likt en sol på den östra grinden. En sida är tillägnad dr. Carl Friberg
som testamenterade sin konstsamling till Nationalmuseum för att visas på Aguélimuseet i Sala.
Den norra sidan tillägnas Ivan Aguélis mor Anna och har arbetats fram från ett brev hon skrev till sin son.

Ett stenkast från Ivan Aguélis Plats ligger Carl Fribergs hem, uppfört  vid Smedbroplan 1922.
På Carl Fribergs initiativ bildades Sala Konstförening 1941.
Foto Sven Norling 1942.

Interiör från Carl Fribergs hem med flera av de målningar och den taffel som numera finns på Aguéli-museet.
Foto Sven Norling 1942.

 

Ivan Aguélis grav några 10-tal meter in på kyrkogården från korsningen Gruvgatan-Aguéligatan.
Gravvården är en replik av den sten som Carl Whelm-son ritade och som 1920 – 1981 fanns vid
gravplatsen i ut­kanten av Barce­lona. 1980 flyttades Ivan Aguélis stoft (inte helt utan lokala stridigheter)
från Spanien till kyrkogården i Sala. I bakgrunden Aguéligatan, där Ivan Aguélis barndoms­hem låg. 

Där adressen numera är Aguéligatan 29, låg Ivan Aguélis återuppbyggda barndomshem (i mitten)
vid dåvarande Bergmästare­gatan.  Huset där Ivan föddes brann ner vid den stora stadsbranden
13-14 september 1880. Fadern Johan Gabriel Agelii hade, trots modern Annas föraningar och varningar,
låtit fastigheten vara oförsäkrad. ”Fadern fördes förkrossad, halvt medvetslös över till kyrkogården,
där han togs om hand” (Axel Gauffin i Sala Allehanda 12 maj 1941). Husen ovan revs 1963 för att
lämna plats för  nya hyreshus. Till höger på bilden ses in­gången till kyrkogården.  

Carl (1865-1949) och Anna (1866-1949) Fribergs grav söder om Sala Gravkapell på Nya kyrko­gården.

Ytterligare ca 100 m sydväst om grav­kapellet ligger Ivan Aguélis föräldrar, Anna och Johan Gabriel Agelii begravda.
Föräldrarna kom på olika sätt att spela en stor roll i Ivan Aguélis liv. Läs mera om Ivan Aguéli i böckerna
Ivan Aguéli – Människan, mystikern, målaren av Axel Gauffin och Aguéli – Porträtt av en rymd av Viveca Wessel.

 

 

Ivan Aguélis händelserika liv

1869 John Gustaf Agelii föds den 24 maj i Sala (antar under sin första resa till Frankrike konstnärsnamnet Ivan Aguéli). Fadern är stallmästaren Johan Gabriel Agelii, modern Anna Kristina Agelii, f. Nyberg.

1879-89 Skolgång i Sala, Västerås, Falun, Visby och Stockholm utan nämnvärd framgång, men visar stort intresse för geografi, botanik och skönlitteratur. Från tidig ålder har han också tecknat och målat.

1889 Våren i Stockholm, tecknar staden med omgivningar. Sommaren på Gotland, därifrån härrör de äldsta oljemålningarna. Söker upp Karl Nordström (som han träffat på Gotland) i Stockholm, vilken uppmuntrar hans målande. Målar i Salatrakten.

1890 Återvänder till Gotland, där han avporträtterar en okänd flicka flera gånger (Flicka i blått och Ung kvinna). Under våren reser han till Paris. Kommer i kontakt med Émile Bernard.

1891 Kommer i kontakt med teosofer och anarkister i Paris. Återvänder till Sverige, tillbringar sommaren på Gotland. I Flickporträtt avbildar han samma unga kvinna som året innan, men nu har måleriet ett annat uttryck. Under hösten åter i Stockholm.

1892 Skriver in sig vi Konstnärsförbundets målarskola i Stockholm. Undervisas av Anders Zorn och Richard Bergh. I juni-juli målar han i Stockholm innerstad, senare är han åter på Gotland och målar landskap. Återvänder till Paris mot slutet av året.

1893 Träffar i Paris den 23 år äldre Marie Huot, poet, anarkist, teosof, djurrättsaktivist.

1894 Arresterad i april för samröre med anarkister. Fyra månader i fängelse inför rättegång. Frikänns. Reser i september till Egypten där han söker upp Emile Bernard. Marie Huot besöker honom i Egypten.

1895 Målar landskap och porträtt i Egypten. Återvänder till Paris och intensifierar sina studier av orientaliska språk. Möter och blir vän med Carl Wilhelmson.

1896 Skriver om konst i l´Encyclopédie Contemporaine Illustrée (ECI). 22 december avlider fadern i Sala.

1897 En kortare vistelse i Sverige. Midsommaren med modern. Åter till Paris.

1898 Konverterar till islam och antar arabiska namnet Abd-al-Hâdî (Vägledarens tjänare). Fritz Lindström målar porträttet av Aguéli.

1899 Reser i februari på uppdrag av ECI till Ceylon, varifrån han skriver resebrev till tidskriften. Studerar islam vid en koranskola i Colombo. Far vidare till Madras i Indien. Tillbaka till Paris vid årets slut.

1900 Avlossar den 4 juni flera revolverskott mot två tjurfäktare i staden Deuil. En av männen såras lätt. Aguélis aktion bidrar till att tjurfäktningar förbjuds i Frankrike. Aguéli döms till böter samt tre månaders fängelse som omvandlas till villkorligt straff. Föredrar pennan framför penseln – målar inget på 10 år.

1902 Sommaren i Sverige. Reser till Italien i sept och vidare till Egypten 30 nov i sällskap med italienske läkaren Enrico Insabato.

1903-09 Utger tillsammans med Insabato tidskriften Il Commmercio Italiano och Il Convito. Marie Huot besöker honom i Kairo 1903. Lämnar Egypten i oktober 1909. Marie Huot möter Aguéli i Marseille, där de två har en uppgörelse. Aguéli till Genève.

1910 Försonas med Marie Huot i mars och återvänder till Paris. Skriver i ECI, bland annat i positiva ordalag om Cézanne, samt om filosofi m.m. i tidskriften La Gnose.

1911 Sommaren i Stockholm. Frielev på Carl Wilhelmsons målarskola. Julen hos modern i Sala.

1912 Försöker få Bergh och Nordström att visa van Dongen, Rouault, Fernand Léger och Picasso i Sverige. Ragnar Alyre elev hos Aguéli på Gotland. Aguéli deltar i Konstnärs-förbundets sommarutställning (enda gången Aguélis konst ställs ut under hans livstid), men återvänder till Paris innan vernissagen.

1913 Målar landskap vid Loire, Seine, Oise och Indre. Till Egypten i dec.

1915 Som första officiella erkännande av Aguélis måleri mottar Nationalmuseum ”Stockholmsmotiv” som gåva av författaren Per Hallström.

1916 Utvisas av de engelska myndigheterna från Egypten för att han ”umgåtts med turkvänliga egyptier”. Kommer till Barcelona i Spanien, där han målar små katalanska landskapsbilder.

1917 Ivan Aguéli omkommer den 1 oktober, påkörd av ett lokomotiv i byn Hospitalet i utkanten av Barcelona.

Comments are closed.