Aktuellt

Jan-Erik Svennberg

Travershallen 1 dec 2018 – 12 jan 2019
Vernissage kl.13.00 den 1 december

De flesta Salabor känner nog till Jan-Erik Svennberg, som i sin trädgård har byggt upp en egen värld som han kallar ”Lilla Istanbul”. Han tar intryck från Österlandet och främst Turkiet, vilket visar sig i hans måleri där sultaner och turkiska ledare finns avporträtterade och i byggnaderna som ofta är en blandning mellan moskéer och sagoslott. Det är en samling skapelser som har tagit många årtionden att bygga upp och med sitt säregna formspråk har han skapat inte bara en egen värld, men även en imponerande konstinstallation.

Men det är kanske inte lika många som vet att Jan-Erik Svennberg är en av landets främsta konstnärer inom den samtida folkkonsten. Även om Jan-Erik inte alltid kallar sig själv konstnär, så ses han som det av många andra och hans konst har visats bland annat på Göteborgs konstmuseum, Konstmuseet Strandverket i Marsstrand och Kulturhuset.
I den här utställningen har vi valt att visa många av Jan-Erik Svennbergs målningar. Det är porträtt av mäktiga män som vi endast känner från media eller historieböckerna. Porträtten är inte förskönande, men de tillskriver varje despot ett alldeles eget uttryck. Tillsammans med skulpturerna skapas ett sammanhang som känns Svennbergskt orientaliskt.

Den 8 december visas Out by art; fem nyproducerade kortfilmer och en dokumentärfilm som utforskar vad det kan innebära att vara konstnär utanför normen. Dokumentärfilmen följer fem konstnärer, alla verksamma vid olika nordiska ateljéer för personer med funktionsvariationer, i deras arbete med konstfilm. Efter filmvisningen blir det samtal med några av de medverkande konstnärerna och projektledaren och producent Sven Blume.
Moderator: Helen Karlsson, intendent Aguélimuseet

Den 25 maj 2019 är Aguélimuseet värd åt en konferens för the European Outsider Art Association, ett internationellt nätverk som ägnar sig åt olika frågor rörande de här konstnärerna. Den är förlagd till Sala just för att Jan-Erik Svennberg finns här och samma dag öppnar i Travershallen en stor vandringsutställning med titeln Nordic Outsider Craft, sammanställd av två curatorer från K.H. Renlundmuseet i Kokkola, där Jan-Erik även deltar.

 

Filmvisning: Out by Art

Out by Art, 6 kortfilmer, ca 41 min
Lördag 8 december kl 14.00
Ställverket, Kulturkvarteret Täljstenen

Se fem nyproducerade kortfilmer samt en dokumentärfilm som utforskar vad det kan innebära att vara konstnär utanför normen. I dokumentären får vi en nära inblick i de kreativa processerna under skapandet av dessa filmer.
Filmerna är ett resultat av ett nordiskt samarbete där konstnärer inom gruppen NOA – Nordic Outsider Art skapade film. Samtliga filmer är regisserade av konstnärer verksamma vid nordiska ateljéer för personer med funktionsvariationer.
Efter filmvisningen blir det samtal med några av de medverkande konstnärerna tillsammans med projektgruppen Out by Art.
Moderator: Helen Karlsson, intendent Aguélimuseet
Fri entré
Varmt välkomna!

 
 
 
 
 
 
 

De som medverkar i samtalet efter filmvisningen är:
Marianne Schmidt, konstnär från Inuti, regissör till dokumentärfilmen samt del av projektgruppen Out by Art
Lotte Nilsson Välimaa, projektkoordinator Out by Art, yrkesverksam konstnär samt konstnärlig handledare på Inuti
Sven Blume, projektledare och producent för Out by Art samt frilansande dokumentärfilmare

 

Ivan Aguéli på Thielska Galleriet

Med anledning av 150-årsjubileet av Ivan Aguélis födelse visar Thielska galleriet på Djurgården en mycket speciell utställning: ”Ivan Aguéli – måleriet och mystiken”. Se: https://www.thielskagalleriet.se/utstallning/ivan-agueli-1869-1917-maleriet-och-mystiken-prel-titel/

 

Nordic Outsider Craft

Utställning på Aguélimuseet 25 maj–15 juni 2019

En massiv stickning gjord av ett par hundra kilo plastpåsar, en frivirkad varghybrid, 60 canvasarbeten med motiv från svenska orter. Dessutom hantverksintresserade Anna med sina Lassi-lamm, en femtio kilo tung garnboll och lättfattliga aforismer. Här är en försmak av verken i utställningen Nordic Outsider Craft.

Nordic Outsider Craft visar vad som händer när handarbetet inte hålls i styr utan blir till ett vilt spexande med tekniker och material. Vid sidan om viljan att uttrycka sig själv finns ändå en respekt för den kompromisslösa skicklighet och ihärdighet som de långsamma och arbetsamma handarbetsteknikerna kräver. Teknikerna som använts sträcker sig från mjuka textilarbeten till keramik och träsnideri.

Nordic Outsider Craft försvarar mjuka värden i konsten. Outsiderkonst syftar på konstens marginaler, såsom självlärda konstnärer och konstnärer med särskilda behov. Utställningen förkunnar att konsten tillhör alla, och att det inte bara finns ett rätt sätt att göra konst. Alla har lika rätt att uttrycka sig genom bildkonst och kreativt konsthantverk. Tillgänglighet har beaktats även i pressmaterialet och evenemang som är relaterade till utställningen. I utställningen ingår filmer som berättar om konsten med konstnärens egen röst.

Kuratorer för utställningen är konstforskare Minna Haveri och ITE-amanuens Elina Vuorimies från K.H. Renlunds museum.
 
 
PROJEKTET NORDIC OUTSIDER CRAFT

Utställningen Nordic Outsider Craft på Aguélimuseet är en del i projektet Nordic Outsider Craft, som visar nordiska outsiderhantverk. Efter att ha öppnats i Jyväskylä 2018 åker utställningen runt som en mindre kuraterad enhet i alla nordiska länder, och avslutas i K.H. Renlunds museum i Karleby.
Projektet bygger på ett starkt nordiskt partnerskapsnätverk. Projekt- och utställningsturnén administreras av K.H. Renlunds museum i Karleby. Förutom Finlands Hantverksmuseum är också norska Trastad Samlinger i Borkenes, danska Bifrost konstskola och -studio i Randers, svenska Inuti-stiftelsen i Stockholm och isländska Safnasafnið-museet i Akureyri med som samarbetspartner. Dessutom bidrar finska Kettukki rf, intressebevakare för personer i behov av särskilt stöd, till projektet med sin sakkunskap i frågor som gäller konstverksamhet för personer med särskilda behov.
Projektet Nordic Outsider Craft startades med hjälp av Nordiska kulturfondens OPSTART-stöd, och efter det har projektet fått stöd inom ramen för fondens HANDMADE-tema och från Svenska kulturfonden.
Kuratorbesöken har fått bidrag från Kulturfonden för Finland och Norge och från Nordisk kulturkontakt. Finska Kulturfondens Nylands regionalfond har å sin sida stött produktionen av helheten som visar Anna Lappalainens konstbroderier som kuraterats till utställningen.

Pressbilder
Pressbilder kan laddas ner från museets pressbildssida http://press.museokauppa.fi/
Intervjuer
Mer information om utställningen och projektet fås av utställningens kuratorer
Minna Haveri, konstforskare, minna.haveri@aalto.fi, t. 040 821 4217
Elina Vuorimies, amanuens, K.H. Renlunds museum, elina.vuorimies@kokkola.fi, t. 044 780 9478

 

Arkivet är öppet

Det digitala arkivet som Aguélimuseet utformade under minnesåret med stöd av Kjell och Märta Beijers stiftelse är öppet. Webadressen är: arkiv.aguelimuseet.se

 

Boken om Aguélimuseet

 

Boken om Aguélimuseet
Pris 100kr
Finns att köpa på Aguélimuseet

 

 

Artikel om Ivan

”I Aguélis måleri ser vi få detaljer – istället hus och vyer där alla särdrag bränts bort av solen. Ljus på ljus… Inför duken ska målaren eftersträva ”självutplåning”, den rena konsten ”är förening av motsatser”.” Simon Sorgenfrei, lektor i religionsvetenskap, har skrivit en artikel om Ivan Aguéli till Kyrkans Tidning.

Artikel i pdf

 

App och video om Aguéli


I samband med utställningen Klee/Aguéli på Moderna Museet har även en app utvecklats till smartphones. I appen får vi ta del av fördjupande texter om konstnärerna och det sammanhang vari de verkade.

Android: goo.gl/yljjIY

iPhone: goo.gl/ujah79

Moderna Museet har även producerat en videon om de båda konstnärerna: goo.gl/sUrCP0 Mycket sevärt och läsvärt tycker vi på Aguélimuseet!

Comments are closed.