Aktuellt

 

Oregelbunden terräng
Lina Jaros, fotografi

14 december – 22 februari 2020
Vernissage 14 december kl.13.00 – 15.00

Genom storformatsfotografi utforskar Lina Jaros konflikten mellan verkliga och skenbara omgivningar. Arbetet cirkulerar kring hur vi förhåller oss till och upplever det fysiska rummet och hur vi definierar en omgivning som naturlig och autentisk. ”Oregelbunden terräng” är ett verk på 4 st fotografier. Fotografierna föreställer ett antal landskapsmodeller, där fotografi, måleri och scenografi interagerar och glider in i varann. Tillsammans bildar de ett upphackat landskap, sammansatt av både något avbildat och något konstruerat. Verket hämtar inspiration från klassiska teaterscenografier, där landskapet växer fram ur en kuliss; en arena som fungerar som en slags skiss över en verklig atmosfär. ”Mellanläge” är en fördjupning i tidigare arbetens utforskande av relationen mellan bild och verklighet. Fokuseringen ligger på bildens möjligheter och begränsningar i funktionen som rumsavdelare. Fondväggar fungerar som förlängningar av det fysiska rummet och delar samtidigt upp rummet i olika dimensioner, som tillsammans utgör en ny typ av rumslighet.

Båda serierna berör frågeställningar om bildens innersta väsen och hur vi avläser en miljö inuti ett fotografi, en värld inuti en annan. På vilket sätt interagerar olika världar med varann och kan en bild ersätta verkligheten? Genom verken vill konstnären nå kollisioner mellan inre upplevelser och fysisk sanning, skapa ett visuellt spel där världens gränslöshet ställs mot rummets fyra väggar, fantasi ställs mot verklighet. Den genuina upplevelsen och närvaron av en plats konfronteras i Lina Jaros fotografier med de landskap som rör sig i våra psyken.


 

 

Program Jubileumsåret 2019

 
HÖSTEN 2019

Lördag 14 september kl 14.00
Föreläsning av Hans Henrik Brummer

Lördag 28 september kl 13.00
Vernissage ÅC Danell

Söndag 6 oktober kl 11.30-14.30
Mystiker i Aguélis samtid
Iris Müller-Westermann, chef Moderna Museet Malmö samtalar med Inga Sanner, professor i idéhistoria vid Stockholms universitet.
Föranmälan till Aguélimuseet senast den 2 oktober.
I samarbete med Stiftelsen Mäster Eckhartsällskapet.
Entré: 25 kr/person

Lördag 12 oktober kl 14.00
Etienne Glaser läser dikter av Rumi ackompanjerad av Maria Rostotsky, piano. Rumi-läsningen inleds med ett föredrag om denne persisk poet och sufiske mystiker av Simon Sorgenfrei, religionsvetare med inriktning mot studier av islam och sufism verksam vid Södertörns högskola och Stockholms universitet.
Rumi är portalfigur inom islamsk mystik sufism och är, trots att han levde så tidigt som på 1200-talet, fortfarande en av den muslimska världens mest framstående författare och poeter. Han är känd för sina universella fredsmäklande texter.

Arrangemanget är del av Ett kulturliv för alla och stöds av Sala kommun och Västmanlandsmusiken.
Fri entré

Lördag 9 november kl 13.00
Vernissage Kungl. konsthögskolan

Lördag 30 november
Julmarknad

Lördag 14 december kl 13.00
Vernissage Lina Jaros, fotografi

 
Jubileumsåret genomförs med stöd från Kulturrådet.

 

Årets Aguélistipendiat – Clara Gesang-Gottowt

Utskottet för Aguélimuseets vänners Aguélipris har beslutat att tilldela Clara Gesang-Gottowt 2019 års Aguélistipendium med följande motivering:

Clara Gesang-Gottowt (f. 1985) är en målare som tränger djupt in i sitt medium; måleriet är hennes medel att pröva sig fram mot en provisorisk kunskap om processer både i världen och det egna jaget. Hennes hantverk är minutiöst: ur tunna lager på lager av färg på varsamt utvalda textila underlag uppstår ett subtilt och hemlighetsfullt spel av färg, rymd och ljus. Solen är ett återkommande motiv. I grunden ligger en uppmärksam iakttagelse av naturen som transformeras till ett övervägande abstrakt och transcendent måleri. Här anknyter hon till en nordisk romantisk tradition från Kandinsky till Rothko.
Vi ser Clara Gesang-Gottowts måleriska och andliga strävan som besläktad med Aguélis och vill med glädje hedra henne med 2019 års Aguélistipendium.

Stipendiet delades ut den 25 april.

 

Arkivet är öppet

Det digitala arkivet som Aguélimuseet utformade under minnesåret med stöd av Kjell och Märta Beijers stiftelse är öppet. Webadressen är: arkiv.aguelimuseet.se

 
 

Ny bok med texter av Ivan Aguéli

 

Ivan Aguélis texter i översättning och med inledning av Bo Gustavsson, författare, översättare och kritiker. Boken är utgiven på Aprilvindens förlag, Sala

Finns att köpa på museet, 80 kr,
eller på boklådor ute på nätet.
 
 

 

Boken om Aguélimuseet


 

Boken om Aguélimuseet
Pris 100kr
Finns att köpa på Aguélimuseet
 
 

Artikel om Ivan

”I Aguélis måleri ser vi få detaljer – istället hus och vyer där alla särdrag bränts bort av solen. Ljus på ljus… Inför duken ska målaren eftersträva ”självutplåning”, den rena konsten ”är förening av motsatser”.” Simon Sorgenfrei, lektor i religionsvetenskap, har skrivit en artikel om Ivan Aguéli till Kyrkans Tidning.

Artikel i pdf

 

App och video om Aguéli


I samband med utställningen Klee/Aguéli på Moderna Museet har även en app utvecklats till smartphones. I appen får vi ta del av fördjupande texter om konstnärerna och det sammanhang vari de verkade.

Android: goo.gl/yljjIY

iPhone: goo.gl/ujah79

Moderna Museet har även producerat en videon om de båda konstnärerna: goo.gl/sUrCP0 Mycket sevärt och läsvärt tycker vi på Aguélimuseet!

Comments are closed.