Aktuellt

 

Samtal om konstsamlingar

Fredrik Liew, 22 april kl.13. Fri entré

Hur tar man hand om en konstsamling och hur håller man den levande?
Fredrik Liew, intendent med ansvar för Moderna Museets samling av svensk och nordisk konst kommer till Aguélimuseet för att berätta om hur de arbetar med sina samlingar.
Fredrik Liew är intendent med ansvar för museets samling av svensk och nordisk konst. Han har jobbat på Moderna Museet sedan 2005 och gjorde bland annat Klee/Aguéli-utställningen 2016 och nu senast Manipulera världen. Aktivera Öyvind Fahlström.

 

Bortom förklaringen

Visuell poesi
7 april – 19 maj 2018

Agnes Monus
Petra Lindholm
Christine Ödlund

I en tid som flödar av information och ytlig analys, där allt ska vara förklarat och lättbegripligt visar vi verk av tre konstnärer som dröjer sig kvar vid ett ämne eller en frågeställning och gör den till sin egen. Det är konst som lämnar kvar känslan av en vibration hängande i luften. Det kan handla om till synes praktiska och handfasta ämnen, men i konstnärens händer blir det till poesi. Ibland utgår impulsen från triviala detaljer, men det motsäger inte samspelet med element av kosmiska dimensioner. Naturvetenskapen kan vara källan och dess formspråk präglar uttrycket, men det kan också vara upplevelsen av solljuset i ett specifikt ögonblick.
Christine Ödlund öser ur biologins källa och öppnar dörren till en sinnlig värld. För Petra Lindholm är det snarare betraktandet av de små ögonblicken som lägger grunden för stämningar och berättelser. Det varsamma bearbetandet av material och idéer utmärker Agnes Monus konst, som bjuder in till att dröja kvar med blick och tanke.
Konstverken lyfter fram frågeställningar, men konstens uppgift är inte att ge svar. Utställningen Bortom förklaringen erbjuder ett utrymme att fundera över filosofiska eller naturvetenskapliga spörsmål medan en förundras över livets och världens skönhet.

En utställning med tre inlånade verk från Moderna Museet samt ett kompletterande verk av Agnes Monus.

 

Ledig tjänst

Aguélimuseet i Sala söker Intendent/utställningsproducent
Allmän visstidsanställning 25% (10 tim/vecka)
1 juni 2018 – 15 maj 2019 med möjlighet till förlängning.
Aguélimuseet är en föreningsstyrd konstinstitution med kommunalt verksamhetsbidrag. Museet innehåller landets största enskilda samling av Ivan Aguélis verk, en samling där även an- dra viktiga modernister såsom Vera Nilsson och Karl Isakson ingår. Museet visar även ett antal utställningar per år av samtida konstnärer samt en årlig amatörutställning. Den fasta persona- len består av 2 intendenter 37% och 25% vilka driver verksamheten tillsammans med ett antal timanställda. Öppet onsdag – lördag. Helg- och kvällstjänstgöring förekommer.
En av intendenterna avslutar sin anställning och Sala konstförening – Aguélimuseet söker nu en person till den tjänsten.
Arbetsuppgifter:
Att i samarbete med museets andra intendent driva verksamheten, dvs
planera och genomföra tillfälliga utställningar, vakta utställningarna, marknadsföra verksam- heten, genomföra visningar för olika åldersgrupper, dokumentera verksamheten och dela på allt annat förekommande arbete.
Kvalifikationer:
Konstvetenskap och/eller erfarenhet av liknande arbete eller eget konstnärligt arbete. Datorvana.
Personliga egenskaper:
Ett litet museum kräver mångsidighet och förmåga att självständigt arbeta i stressande situatio- ner såväl som att samarbeta effektivt. Vana att tala inför folk. Noggrann.
Ansökan ska innehålla CV, referenser samt personligt brev. Ansökan skickas till Sala konstförening – Aguélimuseet, Vasagatan 17, 733 38 Sala eller aguelimuseet@sala.se med rubriken ”Utlyst tjänst”.
Mer information:
Gregor Wroblewski, gregor.wroblewski@comhem.se, 0737-02 51 07 eller Johanna Byström Sims, johanna@aguelimuseet.se, 0760-82 96 55
Ansökan ska vara Aguélimuseet tillhanda senast 15 maj.
Beslut om anställning fattas av Sala konstförening – Aguélimuseets styrelse.

 

Arkivet är öppet

Det digitala arkivet som Aguélimuseet utformade under minnesåret med stöd av Kjell och Märta Beijers stiftelse är öppet. Webadressen är: arkiv.aguelimuseet.se

 

Boken om Aguélimuseet

<

 

Boken om Aguélimuseet
Pris 100kr
Finns att köpa på Aguélimuseet

 

Anders Knutsson, utställningskatalog

I och med Anders Knutssons utställning på Aguélimuseet lät vi även trycka upp en utställningskatalog, med texter av Bo Nilsson, Anders Knutsson och Johanna Byström Sims.
Öppna Anders Knutsson, utställningskatalog (pdf, 5mb)

 

Artikel om Ivan

”I Aguélis måleri ser vi få detaljer – istället hus och vyer där alla särdrag bränts bort av solen. Ljus på ljus… Inför duken ska målaren eftersträva ”självutplåning”, den rena konsten ”är förening av motsatser”.” Simon Sorgenfrei, lektor i religionsvetenskap, har skrivit en artikel om Ivan Aguéli till Kyrkans Tidning.

Artikel i pdf

 

App och video om Aguéli

I samband med utställningen Klee/Aguéli på Moderna Museet har även en app utvecklats till smartphones. I appen får vi ta del av fördjupande texter om konstnärerna och det sammanhang vari de verkade.

Android: goo.gl/yljjIY

iPhone: goo.gl/ujah79

Moderna Museet har även producerat en videon om de båda konstnärerna: goo.gl/sUrCP0 Mycket sevärt och läsvärt tycker vi på Aguélimuseet!

Comments are closed.