Aktuellt


 
 

Föreläsning med Hans Henrik Brummer

14 september kl.14.00, ingen avgift
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Foto: Svenska Dagbladet
 
 
Aguéli i andra konstnärers ögon

När Ivan Aguéli vid ung ålder sökte sig till måleriet rönte han intresse bland mer etablerade konstnärer såsom Richard Berg, Karl Nordström och Georg Pauli. Även prins Eugen fick tidigt upp ögonen för honom. Vad var det med Aguéli som slog an en ton hos andra konstnärer? Hans Henrik Brummer berättar om kretsen omkring Ivan Aguéli vid förra sekelskiftet.

Hans Henrik Brummer är en konstvetare, museichef och författare som under många år aktivt stöttat Aguélimuseets verksamhet.

Hans Henrik Brummer var professor vid University of California at Los Angeles 1965-1971, chef för Zornmuseet i Mora 1972-1989, överintendent för Prins Eugens Waldemarsudde 1989-2006 och för Nationalmuseum med Prins Eugens Waldemarsudde 2001-2002. Som representant för Vitterhetsakademien ingick Brummer fram till 2009 i Stockholms skönhetsråd, där han var ordförande.
 
 

ÅC Danell

28 september – 1 november 2019
Vernissage 28 september kl. 13–15
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ÅC Danell har målat i hela sitt vuxna liv och de dagar då han inte satt penseln till duken är lätt räknade. Det handlar om att fånga en sinnesstämning, återge ljuset eller ge liv åt ett minne. Landskapet i trakten omkring Heby återger han i ett skimmer som inger hopp. Men det finns också ett allvar i hans målningar, för konsten handlar om liv och död.

Den pedagogiska gärningen har varit viktig för Danell och otaliga är de som har honom att tacka för en fin introduktion till måleriet. 1977–1987 var han lärare på Uppsala Konstskola och 1992–1995 lektor på Konstakademien i Bergen. Sedan dess har pedagogiken blivit en naturlig del i hans samtal om konsten.

På senare år har Danell ägnat en del tid åt att skriva också och ger en levande bild av sin barndom med alla dess utmaningar och det livslånga lyckliga förhållandet med skulptören Sonja Petersson. Det är ett flödigt berättande med många anekdoter som levandegör det förflutna och där det humanistiska engagemanget är centralt.

Fri entré

 
 

Rumi-läsningar med Etienne Glaser

12 oktober kl.14.00, fri entré
 
Etienne Glaser läser dikter av Rumi ackompanjerad av Maria Rostotsky, piano. Rumi-läsningen inleds med ett föredrag om denne persisk poet och sufiske mystiker av Simon Sorgenfrei, religionsvetare med inriktning mot studier av islam och sufism verksam vid Södertörns högskola och Stockholms universitet.

Rumi är portalfigur inom islamsk mystik sufism och är, trots att han levde så tidigt som på 1200-talet, fortfarande en av den muslimska världens mest framstående författare och poeter. Han är känd för sina universella fredsmäklande texter.

Arrangemanget är del av Ett kulturliv för alla och stöds av Sala kommun

Fri entré

 

Sommarutställning 2019 Ivan Aguéli och Prins Eugen

29 juni – 21 september

Ivan Aguéli och prins Eugen

Tiden vid förra sekelskiftet präglades av stora förändringar i förhållningssättet till konsten. Synen på landskapsmåleriet ändrades och utvecklades och upptog mycket plats i den konstteoretiska debatten. Många var de konstnärer som nyfiket blickade mot kontinenten och anammade tankar och riktningar som spred sig därifrån. Syntetismen var en sådan riktning. Ivan Aguéli uppmuntrades av Karl Nordström och Richard Berg att resa till Paris och anlände dit första gången 1890. Anarkiströrelsen tilltalade honom och han lät sig svepas med och stod på barrikaderna tills han häktades för samröre med terrorister 1894. Efter att ha blivit frikänd riktade han sitt sökande mot en inre värld. Aguéli var under de första resorna till Paris uppmärksam på nya trender inom konsten, men höll sig trogen det förenklade måleriet som han börjat utveckla under sin korta lärotid hos Émile Bernard.

Prins Eugen anlände till Paris några år före Aguéli för att studera konst och mötte också han de nya strömningarna med ett öppet sinne, men var inte beredd att helt anamma syntetismens tendens mot abstraktion och generalisering. I sitt koncentrerade måleri eftersökte han en förtätning av naturskildringen som kunde aktivera betraktarens inkännande av målningen. Det var det svenska landskapet prins Eugen målade; han kände sig hemma i dess nyckfulla struktur och han upplevde en samhörighet med färgtonerna och ljuset här. I motsats till Eugen fann Ivan Aguéli de dunkla skuggorna i det svenska landskapet problematiska och kanske hade det att göra med hans övergripande känsla av att inte höra hemma i den här delen av världen.

Både prins Eugen och Ivan Aguéli hade gemensamt sina mångfacetterade personligheter och öppenhet för nya tankegångar. De drevs också av en vilja att göra världen till en bättre plats. Aguéli såg sufismen som en brobyggare mellan länder och kulturer och prins Eugen kämpade för allmän rösträtt och ifrågasatte cementerade strukturer som exempelvis monarkin, vilket fick en och annan att lyfta på ögonbrynet.

Efter att ha blivit utvisad ur Egypten 1916 befann sig Ivan Aguéli i Spanien. Eftersom han här kände sig utsatt och ville lämna landet kontaktade han vänner och bekanta för att få hjälp att ta sig tillbaka till Sverige. Det var till slut prins Eugen som skickade pengar till en biljett hem, men hjälpen kom för sent; Ivan hade omkommit i en tågolycka. Eugen såg då till att Aguélis tillhörigheter fördes tillbaka till Sverige och hade det inte varit för prinsen så hade Ivan Aguéli troligen varit en konstnär som fallit i glömska och aldrig fått den plats i den svenska moderna konsthistorien han så väl förtjänade.

 
 

Seminarieserie 2019

 
Seminarieserien är en del i programmet för jubileumsåret 2019. Hela jubileumsprogrammet
 

Söndag 6 oktober
Mystiker i Aguélis samtid
Föredragshållare meddelas längre fram.
I samarbete med Mäster Eckhartsällskapet.

 

Program Jubileumsåret 2019

 
HÖSTEN 2019

Lördag 14 september kl 14.00
Föreläsning av Hans Henrik Brummer

Lördag 28 september kl 13.00
Vernissage ÅC Danell

Söndag 6 oktober
Mystiker i Aguélis samtid
Seminarium
I samarbete med Mäster Eckhartsällskapet

Lördag 12 oktober kl 14.00
Rumi-läsningar av Etienne Glaser. Maria Rostotsky vid pianot.
Ett arrangemang av Ett kulturliv för alla
Simon Sorgenfrei föreläser om Rumi.

28 oktober – 1 november
Höstlovsaktiviteter

Lördag 9 november (prel)
Vernissage Kungl. konsthögskolan

Lördag 30 november
Julmarknad

Lördag 7 december kl 13.00
Vernissage. Utställare meddelas senare.

 
Jubileumsåret genomförs med stöd från Kulturrådet.

 

Årets Aguélistipendiat – Clara Gesang-Gottowt

Utskottet för Aguélimuseets vänners Aguélipris har beslutat att tilldela Clara Gesang-Gottowt 2019 års Aguélipris med följande motivering:

Clara Gesang-Gottowt (f. 1985) är en målare som tränger djupt in i sitt medium; måleriet är hennes medel att pröva sig fram mot en provisorisk kunskap om processer både i världen och det egna jaget. Hennes hantverk är minutiöst: ur tunna lager på lager av färg på varsamt utvalda textila underlag uppstår ett subtilt och hemlighetsfullt spel av färg, rymd och ljus. Solen är ett återkommande motiv. I grunden ligger en uppmärksam iakttagelse av naturen som transformeras till ett övervägande abstrakt och transcendent måleri. Här anknyter hon till en nordisk romantisk tradition från Kandinsky till Rothko.
Vi ser Clara Gesang-Gottowts måleriska och andliga strävan som besläktad med Aguélis och vill med glädje hedra henne med 2019 års Aguélipris.

Stipendieutdelning och vernissage 25 april kl.17.00-19.00.
Stipendiatutställningen pågår 25 april–18 maj.

 

Arkivet är öppet

Det digitala arkivet som Aguélimuseet utformade under minnesåret med stöd av Kjell och Märta Beijers stiftelse är öppet. Webadressen är: arkiv.aguelimuseet.se

 
 

Ny bok med texter av Ivan Aguéli

 

Ivan Aguélis texter i översättning och med inledning av Bo Gustavsson, författare, översättare och kritiker. Boken är utgiven på Aprilvindens förlag, Sala

Finns att köpa på museet, 80 kr,
eller på boklådor ute på nätet.
 
 

 

Boken om Aguélimuseet


 

Boken om Aguélimuseet
Pris 100kr
Finns att köpa på Aguélimuseet
 
 

Artikel om Ivan

”I Aguélis måleri ser vi få detaljer – istället hus och vyer där alla särdrag bränts bort av solen. Ljus på ljus… Inför duken ska målaren eftersträva ”självutplåning”, den rena konsten ”är förening av motsatser”.” Simon Sorgenfrei, lektor i religionsvetenskap, har skrivit en artikel om Ivan Aguéli till Kyrkans Tidning.

Artikel i pdf

 

App och video om Aguéli


I samband med utställningen Klee/Aguéli på Moderna Museet har även en app utvecklats till smartphones. I appen får vi ta del av fördjupande texter om konstnärerna och det sammanhang vari de verkade.

Android: goo.gl/yljjIY

iPhone: goo.gl/ujah79

Moderna Museet har även producerat en videon om de båda konstnärerna: goo.gl/sUrCP0 Mycket sevärt och läsvärt tycker vi på Aguélimuseet!

Comments are closed.