Aktuellt

 

Sommarutställning 2019 Ivan Aguéli och Prins Eugen

29 juni – 21 september

Ivan Aguéli och prins Eugen

Tiden vid förra sekelskiftet präglades av stora förändringar i förhållningssättet till konsten. Synen på landskapsmåleriet ändrades och utvecklades och upptog mycket plats i den konstteoretiska debatten. Många var de konstnärer som nyfiket blickade mot kontinenten och anammade tankar och riktningar som spred sig därifrån. Syntetismen var en sådan riktning. Ivan Aguéli uppmuntrades av Karl Nordström och Richard Berg att resa till Paris och anlände dit första gången 1890. Anarkiströrelsen tilltalade honom och han lät sig svepas med och stod på barrikaderna tills han häktades för samröre med terrorister 1894. Efter att ha blivit frikänd riktade han sitt sökande mot en inre värld. Aguéli var under de första resorna till Paris uppmärksam på nya trender inom konsten, men höll sig trogen det förenklade måleriet som han börjat utveckla under sin korta lärotid hos Émile Bernard.

Prins Eugen anlände till Paris några år före Aguéli för att studera konst och mötte också han de nya strömningarna med ett öppet sinne, men var inte beredd att helt anamma syntetismens tendens mot abstraktion och generalisering. I sitt koncentrerade måleri eftersökte han en förtätning av naturskildringen som kunde aktivera betraktarens inkännande av målningen. Det var det svenska landskapet prins Eugen målade; han kände sig hemma i dess nyckfulla struktur och han upplevde en samhörighet med färgtonerna och ljuset här. I motsats till Eugen fann Ivan Aguéli de dunkla skuggorna i det svenska landskapet problematiska och kanske hade det att göra med hans övergripande känsla av att inte höra hemma i den här delen av världen.

Både prins Eugen och Ivan Aguéli hade gemensamt sina mångfacetterade personligheter och öppenhet för nya tankegångar. De drevs också av en vilja att göra världen till en bättre plats. Aguéli såg sufismen som en brobyggare mellan länder och kulturer och prins Eugen kämpade för allmän rösträtt och ifrågasatte cementerade strukturer som exempelvis monarkin, vilket fick en och annan att lyfta på ögonbrynet.

Efter att ha blivit utvisad ur Egypten 1916 befann sig Ivan Aguéli i Spanien. Eftersom han här kände sig utsatt och ville lämna landet kontaktade han vänner och bekanta för att få hjälp att ta sig tillbaka till Sverige. Det var till slut prins Eugen som skickade pengar till en biljett hem, men hjälpen kom för sent; Ivan hade omkommit i en tågolycka. Eugen såg då till att Aguélis tillhörigheter fördes tillbaka till Sverige och hade det inte varit för prinsen så hade Ivan Aguéli troligen varit en konstnär som fallit i glömska och aldrig fått den plats i den svenska moderna konsthistorien han så väl förtjänade.

 

Seminarieserie våren 2019

 
Seminarieserien är en del i programmet för jubileumsåret 2019. Hela jubileumsprogrammet
 
Söndag 28 april kl 11.30-14.30

Medvetandets återkomst – ett samtal om konst, vetenskap och mystik

Per Snaprud, vetenskapsjournalist och författare

Erika Dahlén, konstnär och föreläsare

Bo Pehrsson, förvaltare Stiftelsen Mäster Eckhartsällskapet

Per Snaprud är vetenskapsjournalist med fokus på hjärnforskning och arbetar som redaktör på Forskning & Framsteg samt som reporter på SVT:s vetenskapsredaktion. Per Snaprud har en bakgrund som civilingenjör i kemi (bioteknik) på KTH och forskare i neurovetenskap på Karolinska institutet. Han utkom nyligen med boken Medvetandets återkomst – om hjärnan, kroppen och universum (Natur & Kultur 2018).

Konstnären Erika Dahlén har medverkat i en rad utställningar på konsthallar, museer och gallerier i Sverige och utomlands. Hennes verk finns representerade på Moderna museet, Aguélimuseet och i ett flertal offentliga och privata samlingar. Hon har under många år undervisat i Perceptionsstudion på Konstfack och verkar ofta som föreläsare och skribent. Erika Dahlén erhöll Aguélistipendiet 2017.

Bo Pehrsson är förvaltare i Stiftelsen Mäster Eckhartsällskapet, som verkar för öppna möten i samtal och skrift på en universell andlig grund i stiftarens anda, professorn i religionsfilosofi Hans Hof. Bo Pehrsson, som under större delen av sitt verksamma liv arbetat med IT och informationssäkerhet, förde under flera år regelbundna samtal med stiftaren och har även varit ordförande i stiftelsen.

Seminariet sker i samarbete med Stiftelsen Mäster Eckhartsällskapet

Anmälan senast den 22 april till Aguélimuseet. Begränsat antal platser.

”Ökenlunch” – soppa och bröd serveras för 40 kr/pers, kaffe och kaka 35 kr
 

Söndag 6 oktober
Mystiker i Aguélis samtid
Föredragshållare meddelas längre fram.
I samarbete med Mäster Eckhartsällskapet.

 

Program Jubileumsåret 2019

VÅREN 2019

Lördag 2 februari kl 14.00
Nyfiken på: Vera Nilsson
Intendent Helen Karlsson föreläser om konstnären Vera Nilsson

25 februari – 1 mars
Sportlovsaktiviteter kl 10-14
För alla barn mellan 6-9 år.

Lördag 9 mars kl 14.00
Nyfiken på: Karl Nordström
Intendent Helen Karlsson föreläser om konstnären Karl Nordström

Lördag 23 mars kl 14.00
Offentlig visning av Roland Perssons utställning

Söndag 24 mars kl 11.30-14.30
Det monoteistiska landskapet – om öknen och öknens mystik.
Simon Sorgenfrei, docent i religionsvetenskap, Lisbeth Gustafsson, hedersdoktor i teologi och ÅC Danell, konstnär Heby.
I samarbete med Mäster Eckhartsällskapet
Anmälan senast den 18 mars till Aguélimuseet. Begränsat antal platser.
”Ökenlunch” – soppa och bröd serveras för 40 kr/pers, kaffe och kaka 35 kr

Lördag 6 april kl 13.00
Vernissage Vårsalong

Lördag 13 april kl 14.00
Skådespelaren Maria af Malmborg läser ur Aguélis brev.
Musik av Torbjörn Grass, gitarr

15 – 18 april kl 10.00-14.00
Påsklovsaktiviteter
För alla barn mellan 6-9 år

Torsdag 25 april kl 17.00
Utdelning av Aguélistipendiet

Söndag 28 april kl 11.30-14.30
Medvetandets återkomst – ett möte mellan vetenskap, konst och mystik.
Per Snaprud och Erika Dahlén
I samarbete med Mäster Eckhartsällskapet

Lördag 4 maj kl 14.00
Nyfiken på: Carl Wilhemson
Intendent Helen Karlsson föreläser om konstnären Carl Wilhelmson

Kulturnatta 11 maj kl 14.00-20.00
Visningar av museet samling kl 15.00, 17.00 och 19.00

Lördag 25 maj
Vernissage och konferens Nordic Outsider Craft

Lördag 29 juni kl 13.00
Invigning av Sommarutställningen Ivan Aguéli och Prins Eugen
och Aguélimuseet 2.0
Boksläpp

 
HÖSTEN 2019

Lördag 14 september
Föreläsning av Hans Henrik Brummer

Lördag 21 september kl 14.00
Den ödmjuke donatorn
Författaren Eric Fylkeson föreläser om stadsläkaren Carl Friberg

Lördag 28 september kl 13.00
Vernissage ÅC Danell

Söndag 6 oktober
Mystiker i Aguélis samtid
Seminarium
I samarbete med Mäster Eckhartsällskapet

28 oktober – 1 november
Höstlovsaktiviteter

Lördag 9 november (prel)
Vernissage Kungl. konsthögskolan

Lördag 30 november
Julmarknad

Lördag 7 december kl 13.00
Vernissage. Utställare meddelas senare.

 
Jubileumsåret genomförs med stöd från Kulturrådet.

 

Årets Aguélistipendiat – Clara Gesang-Gottowt

Utskottet för Aguélimuseets vänners Aguélipris har beslutat att tilldela Clara Gesang-Gottowt 2019 års Aguélipris med följande motivering:

Clara Gesang-Gottowt (f. 1985) är en målare som tränger djupt in i sitt medium; måleriet är hennes medel att pröva sig fram mot en provisorisk kunskap om processer både i världen och det egna jaget. Hennes hantverk är minutiöst: ur tunna lager på lager av färg på varsamt utvalda textila underlag uppstår ett subtilt och hemlighetsfullt spel av färg, rymd och ljus. Solen är ett återkommande motiv. I grunden ligger en uppmärksam iakttagelse av naturen som transformeras till ett övervägande abstrakt och transcendent måleri. Här anknyter hon till en nordisk romantisk tradition från Kandinsky till Rothko.
Vi ser Clara Gesang-Gottowts måleriska och andliga strävan som besläktad med Aguélis och vill med glädje hedra henne med 2019 års Aguélipris.

Stipendieutdelning och vernissage 25 april kl.17.00-19.00.
Stipendiatutställningen pågår 25 april–18 maj.

 

Arkivet är öppet

Det digitala arkivet som Aguélimuseet utformade under minnesåret med stöd av Kjell och Märta Beijers stiftelse är öppet. Webadressen är: arkiv.aguelimuseet.se

 

Boken om Aguélimuseet

 

Boken om Aguélimuseet
Pris 100kr
Finns att köpa på Aguélimuseet

 

 

Artikel om Ivan

”I Aguélis måleri ser vi få detaljer – istället hus och vyer där alla särdrag bränts bort av solen. Ljus på ljus… Inför duken ska målaren eftersträva ”självutplåning”, den rena konsten ”är förening av motsatser”.” Simon Sorgenfrei, lektor i religionsvetenskap, har skrivit en artikel om Ivan Aguéli till Kyrkans Tidning.

Artikel i pdf

 

App och video om Aguéli


I samband med utställningen Klee/Aguéli på Moderna Museet har även en app utvecklats till smartphones. I appen får vi ta del av fördjupande texter om konstnärerna och det sammanhang vari de verkade.

Android: goo.gl/yljjIY

iPhone: goo.gl/ujah79

Moderna Museet har även producerat en videon om de båda konstnärerna: goo.gl/sUrCP0 Mycket sevärt och läsvärt tycker vi på Aguélimuseet!

Comments are closed.