Aktuellt

 

Konstresa 2019

20 oktober, Eskilstuna

Söndag 20 oktober åker vi till Eskilstuna för att besöka konstmuseet där, vilket öppnades 1937 och ligger i en gammal industribyggnad i Munkellstaden. Där finns en stor konstsamling ända från 1600-talet, men tonvikten idag ligger på 1900-talskonsten. Museet visar även tillfälliga utställningar med fokus på nutida konst och vid vårt besök visas en utställning Enno Hallek, som sedan 50-talet har tänjt på gränsen för vad som är måleri. Se: https://www.eskilstuna.se/uppleva-och-gora/museer-och-konst/eskilstuna-konstmuseum/utstallningar/aktuella-utstallningar/enno-hallek.html

Dagsschemat är tänkt som följande:

§ 10.00 Avresa med buss från Täljstenen.
§ 11.30 Lunchbuffé på Jernberghska krogen, belägen i samma kvarter som de gamla Rademachersmedjorna. Lunchen följs av en promenad till konstmuseet, där vi får en guidad visning.
§ 13.00 Första gruppen får en guidad visning som beräknas ta c:a 50 min.
§ 14.00 Andra gruppen får en visning.
Därefter disponeras tiden fritt.
På museet finns en shop och i närheten ligger Bolinder Munktell Hotell där det finns möjlighet att fika. Kaffe och bakverk bekostar man själv, 75 kr, och det ska helst förbeställas. Om ni tror att ni kommer att vilja fika där så nämn detta när ni anmäler er till resan. Fika finns fr.o.m. kl.14.00.
§ 16.00 Hemresa

Beroende på antalet deltagare beräknas priset för resa, lunch och guidad visning till c:a 350:- OBS! Medlemmar i Sala konstförening har företräde men i mån av lediga platser är även icke-medlemmar välkomna.

Anmälan senast 29/9 till Aguelimuseet, aguelimuseet@sala.se, 0224-138 20, Liss Nordlöf, liss_nordlof@tele2.se eller till Anita Hedberg, anita.hedberg@yahoo.se

Betalning sker via BG 5134- 2566 med inbetalningskort som erhålles på bussen eller via Swish nr 1233218245

 

Solen formar bergen

Kungliga konsthögskolan
9 – 23 november

Vernissage 9 november kl.13.00

Elina Eriksson
Sara Ekholm Eriksson
Vladyslav Kamenskyy
Anneli Ström Villaseca
Lior Nønne Malue Hansen
Kajsa Kiuttu
Linnea Lindberg

Utställningens titel är Ivan Aguélis egna ord om konsten ur essän Sidor tillägnade solen. Studenter från Kungl. Konsthögskolan har tagit avstamp i kursen Ekotop, ledd av Lina Selander och Björn Larsson, där de tog sig an det postindustriella landskapet. Det handlade bland annat om de spår som människan har gjort i naturen, men nu ändrar vi infallsvinkeln en aning och tittar på naturen genom Aguélis ögon, för att sedan återvända till var och ens egen process.

 

Utraderat

Västerås konstskola
9 – 23 november

Vernissage 9 november kl.13.00

Med avstamp i bruket och dess inverkan på samhällsstrukturen arbetar studenterna med en samhällskritisk blick med sina konstverk. Att leva och bo i stad och region där bruket och industrin har en tydlig påverkan på hur staden har sett ut och i stor utsträckning fortfarande ser ut. Vilka lämningar ser vi av industrin, hur har klimaten förändrats, vilka delar valde vi bort för att ge plats för industrin? Hur har detta på verkat oss som individer och samhällsbyggare? Studenterna har med egna ögon betraktat vardagen de lever i och vuxit upp i. De har även valt utifrån personliga referensramar och gjort en utökad efterforskning i historiska händelser, skrönor, med mera.

 

ÅC Danell

28 september – 1 november 2019
Vernissage 28 september kl. 13–15
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ÅC Danell har målat i hela sitt vuxna liv och de dagar då han inte satt penseln till duken är lätt räknade. Det handlar om att fånga en sinnesstämning, återge ljuset eller ge liv åt ett minne. Landskapet i trakten omkring Heby återger han i ett skimmer som inger hopp. Men det finns också ett allvar i hans målningar, för konsten handlar om liv och död.

Den pedagogiska gärningen har varit viktig för Danell och otaliga är de som har honom att tacka för en fin introduktion till måleriet. 1977–1987 var han lärare på Uppsala Konstskola och 1992–1995 lektor på Konstakademien i Bergen. Sedan dess har pedagogiken blivit en naturlig del i hans samtal om konsten.

På senare år har Danell ägnat en del tid åt att skriva också och ger en levande bild av sin barndom med alla dess utmaningar och det livslånga lyckliga förhållandet med skulptören Sonja Petersson. Det är ett flödigt berättande med många anekdoter som levandegör det förflutna och där det humanistiska engagemanget är centralt.

Fri entré

 
 

 

Program Jubileumsåret 2019

 
HÖSTEN 2019

Lördag 14 september kl 14.00
Föreläsning av Hans Henrik Brummer

Lördag 28 september kl 13.00
Vernissage ÅC Danell

Söndag 6 oktober kl 11.30-14.30
Mystiker i Aguélis samtid
Iris Müller-Westermann, chef Moderna Museet Malmö samtalar med Inga Sanner, professor i idéhistoria vid Stockholms universitet.
Föranmälan till Aguélimuseet senast den 2 oktober.
I samarbete med Stiftelsen Mäster Eckhartsällskapet.
Entré: 25 kr/person

Lördag 12 oktober kl 14.00
Etienne Glaser läser dikter av Rumi ackompanjerad av Maria Rostotsky, piano. Rumi-läsningen inleds med ett föredrag om denne persisk poet och sufiske mystiker av Simon Sorgenfrei, religionsvetare med inriktning mot studier av islam och sufism verksam vid Södertörns högskola och Stockholms universitet.
Rumi är portalfigur inom islamsk mystik sufism och är, trots att han levde så tidigt som på 1200-talet, fortfarande en av den muslimska världens mest framstående författare och poeter. Han är känd för sina universella fredsmäklande texter.

Arrangemanget är del av Ett kulturliv för alla och stöds av Sala kommun och Västmanlandsmusiken.
Fri entré

Lördag 9 november kl 13.00
Vernissage Kungl. konsthögskolan

Lördag 30 november
Julmarknad

Lördag 14 december kl 13.00
Vernissage. Utställare meddelas senare.

 
Jubileumsåret genomförs med stöd från Kulturrådet.

 

Årets Aguélistipendiat – Clara Gesang-Gottowt

Utskottet för Aguélimuseets vänners Aguélipris har beslutat att tilldela Clara Gesang-Gottowt 2019 års Aguélistipendium med följande motivering:

Clara Gesang-Gottowt (f. 1985) är en målare som tränger djupt in i sitt medium; måleriet är hennes medel att pröva sig fram mot en provisorisk kunskap om processer både i världen och det egna jaget. Hennes hantverk är minutiöst: ur tunna lager på lager av färg på varsamt utvalda textila underlag uppstår ett subtilt och hemlighetsfullt spel av färg, rymd och ljus. Solen är ett återkommande motiv. I grunden ligger en uppmärksam iakttagelse av naturen som transformeras till ett övervägande abstrakt och transcendent måleri. Här anknyter hon till en nordisk romantisk tradition från Kandinsky till Rothko.
Vi ser Clara Gesang-Gottowts måleriska och andliga strävan som besläktad med Aguélis och vill med glädje hedra henne med 2019 års Aguélistipendium.

Stipendiet delades ut den 25 april.

 

Arkivet är öppet

Det digitala arkivet som Aguélimuseet utformade under minnesåret med stöd av Kjell och Märta Beijers stiftelse är öppet. Webadressen är: arkiv.aguelimuseet.se

 
 

Ny bok med texter av Ivan Aguéli

 

Ivan Aguélis texter i översättning och med inledning av Bo Gustavsson, författare, översättare och kritiker. Boken är utgiven på Aprilvindens förlag, Sala

Finns att köpa på museet, 80 kr,
eller på boklådor ute på nätet.
 
 

 

Boken om Aguélimuseet


 

Boken om Aguélimuseet
Pris 100kr
Finns att köpa på Aguélimuseet
 
 

Artikel om Ivan

”I Aguélis måleri ser vi få detaljer – istället hus och vyer där alla särdrag bränts bort av solen. Ljus på ljus… Inför duken ska målaren eftersträva ”självutplåning”, den rena konsten ”är förening av motsatser”.” Simon Sorgenfrei, lektor i religionsvetenskap, har skrivit en artikel om Ivan Aguéli till Kyrkans Tidning.

Artikel i pdf

 

App och video om Aguéli


I samband med utställningen Klee/Aguéli på Moderna Museet har även en app utvecklats till smartphones. I appen får vi ta del av fördjupande texter om konstnärerna och det sammanhang vari de verkade.

Android: goo.gl/yljjIY

iPhone: goo.gl/ujah79

Moderna Museet har även producerat en videon om de båda konstnärerna: goo.gl/sUrCP0 Mycket sevärt och läsvärt tycker vi på Aguélimuseet!

Comments are closed.