Aguélis Plats invigdes 24 maj 2000. Konstnären Acke Oldenburg har i  samarbete med keramikern Åsa Orrmell och smeden Janne Sjöblom utformat den moriska springbrunnen som omges av fem grindar.

På västra sidan pryds grinden av en hand och symboler ur kora­nen, som var Ivan Aguélis rättesnöre. De fem fingrarna representerar trosbekännelsen, bönen, allmosorna, fastan och pilgrimsvandringen.
Nästa grind är tillägnad Prins Eugen som räddade stora delar av Ivan Aguélis konst till efter­världen. Sågverksägare Jöns och Alvida Åkermans fond, instiftad av sonen Hjalmar 1977, har finansierat monumentet och hedras med en sågklinga som lyser likt en sol på den östra grinden. En sida är tillägnad dr. Carl Friberg som testamenterade sin konstsamling till Nationalmuseum för att visas på Aguélimuseet i Sala. Den norra sidan tillägnas Ivan Aguélis mor Anna och har arbetats fram från ett brev hon skrev till sin son.

Ett stenkast från Ivan Aguélis Plats ligger Carl Fribergs hem, uppfört  vid Smedbroplan 1922.
På Carl Fribergs initiativ bildades Sala Konstförening 1941.
Foto Sven Norling 1942.

Interiör från Carl Fribergs hem med flera av de målningar och den taffel som numera finns på Aguéli-museet.
Foto Sven Norling 1942.

Ivan Aguélis grav några 10-tal meter in på kyrkogården från korsningen Gruvgatan-Aguéligatan.
Gravvården är en replik av den sten som Carl Whelm-son ritade och som 1920 – 1981 fanns vid
gravplatsen i ut­kanten av Barce­lona. 1980 flyttades Ivan Aguélis stoft (inte helt utan lokala stridigheter)
från Spanien till kyrkogården i Sala. I bakgrunden Aguéligatan, där Ivan Aguélis barndoms­hem låg. 

Där adressen numera är Aguéligatan 29, låg Ivan Aguélis återuppbyggda barndomshem (i mitten)
vid dåvarande Bergmästare­gatan.  Huset där Ivan föddes brann  ngen till kyrkogården.  

Carl (1865-1949) och Anna (1866-1949) Fribergs grav söder om Sala Gravkapell på Nya kyrko­gården.

Ytterligare ca 100 m sydväst om grav­kapellet ligger Ivan Aguélis föräldrar, Anna och Johan Gabriel Agelii begravda.
Föräldrarna kom på olika sätt att spela en stor roll i Ivan Aguélis liv. Läs mera om Ivan Aguéli i böckerna
Ivan Aguéli – Människan, mystikern, målaren av Axel Gauffin och Aguéli – Porträtt av en rymd av Viveca Wessel.