Stina Persson

Aguélistipendiat 2024
11 maj – 8 juni
Skulptur
Vernissage och stipendieutdelningen, 11 maj kl.13

Aguélistipendiet möjliggörs genom ett generöst stöd från Anders Walls Stiftelse och delas ut i samband med vernissage lördagen den 11 maj.

Utskottet för Aguélistipendiet har med glädje utsett Stina Persson till stipendiat för 2024 med motiveringen:

Stina Perssons konst kan vid första påseende tyckas befinna sig långt ifrån Aguélis. Man kan dock mycket väl arbeta ”i Aguélis anda” utan att det behöver finnas yttre likheter eller bildmässiga paralleller. Stina Persson stiger ut i rummet, men redan genom sin radikalitet och kompromisslöshet upprättar hon ett släktskap. Här finns en existentiell skärpa, en spänning mellan det abstrakta och det konkreta, mellan det visuella och det taktila som kommer nära hennes föregångare från Sala.

Uppmärksamheten är riktad både mot kosmos och mot det man kan vidröra och hålla i handen, och frågan om formen, hur den blir till och hur den får giltighet, är hela tiden närvarande. Alla tänkbara medier och material kan användas, samtidigt som det finns en tydlig förankring i en tradition och en historia. Hennes utgångspunkter omfattar också ofta en konceptuell nivå, men i slutändan landar det alltid i en form som är på en gång gåtfull och pregnant – två ord som är lika giltiga för Aguéli.

Stina Persson, f 1983 i Burträsk, är utbildad inom konst och keramik vid Konstfack i Stockholm. Hon utexaminerades från Umeå Konsthögskola 2013 och är idag bosatt och verksam i Stockholm.

Aguélistipendiet möjliggörs genom ett generöst stöd från Anders Walls Stiftelse och delas ut i samband med vernissage lördagen den 11 maj.  Stipendiatutställningen pågår 11 maj – 8 juni.